Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Digitala verktyg för din undervisning

Verktyg och tips för digitalt lärande och stöd till blended learning

En del av de digitala verktygen drivs på universitetsnivå, några på fakultetsnivå och ytterligare några på institutions- eller nämndnivå. Därutöver finns en stor mängd fria resurser, som kan användas för att stödja lärandet.

Pedagogisk stöd och support

För de verktyg som drivs av universitetet, finns ofta support att kontakta antignen av Bibliotek och IKT eller centralt på LU, medan det för fria verktyg inte finns garanterad support.


bildanvaendning
filmsto d
presentation
e mo te2
upphovsra tt gdpr
verktyg foer e laerande sociala medier
verktyg foer e laerande enkaet och prov
la rplattformar2
libguides