Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Digitala verktyg för din undervisning

Verktyg och tips för digitalt lärande och stöd till blended learning

En del av de digitala verktygen drivs på universitetsnivå, några på fakultetsnivå och ytterligare några på institutions- eller nämndnivå. Därutöver finns en stor mängd fria resurser, som kan användas för att stödja lärandet.

Pedagogisk stöd och support

Information om  support hittar du i anslutning till respektive verktyg. För de verktyg som drivs av universitetet, finns ofta support att kontakta antigne av Bibliotek och IKT eller centralt på LU, medan det för fria verktyg inte finns garanterad support.

Använder du något verktyg som du saknar på de här sidorna?

Hör då gärna av dig till oss!


verktyg foer e laerande bilder
verktyg foer e laerande inspelning
verktyg foer e laerande presentation
verktyg foer e laerande e moete
verktyg foer e laerande juridik
verktyg foer e laerande sociala medier
verktyg foer e laerande enkaet och prov
verktyg foer e laerande laerplattformar
verktyg foer e laerande oevrigt