Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Stöd till studenter med lässvårigheter

Har du studenter på din kurs som har dyslexi eller annan funktionsnedsättning? 

Har du frågor om vad du som lärare kan göra för att underlätta och vilket stöd biblioteket erbjuder, kontakta Nicolette Karst på Bibliotek och IKT: Nicolette.Karst@med.lu.se


Ny bok eller upplaga på kurslistan – kontakta Bibliotek och IKT i god tid

För studenter med dyslexi eller andra lässvårigheter är det avgörande att få kurslitteraturlistan i god tid. Mycket kurslitteratur finns redan inläst som talböcker, men om en ny bok behöver produceras tar detta 8-10 veckor. När en kurs ska innehålla en ny bok eller en ny upplaga av en bok är det därför av stor vikt att biblioteket får information om uppdateringen i god tid, så att studenten kan beställa rätt talbok.

Kurslitteratur som talbok och inlästa kompendier 

Biblioteket hjälper studenter med lässvårighet att beställa eller ladda ner kurslitteratur som talböcker från Myndigheten för Tillgängliga Medier,  MTM. Vill du veta om kurslitteraturen för din kurs finns som talböcker kan du söka i Legimus-katalogen nedan.

Elektroniska artiklar och kompendier kan i många fall läsas med talsyntes, som finns på många av bibliotekens datorer. Kompendier som inte finns elektroniskt, i LUBsearch eller på andra ställen, kan läsas in. Studenten vänder sig då till biblioteket som beställer inläsningen.


Övriga stödresurser och verktyg

TorTalk

TorTalk är en mjukvara som läser upp all skärmtext för dyslektiker och andra som vill ha ett alternativ till ögonläsning. Den finns för både Mac, Windows och Windows tablets.

Resurser för studenter med lässvårighet på fakultetens bibliotek

Bibliotek & IKT erbjuder resursdatorer för studenter med funktionsnedsättning. På dessa kan studenterna lyssna på elektroniska texter med hjälp av talsyntes, eller använda kraftfulla rättstavningsprogram.

Tentamen + talsyntes 

Biblioteket lånar ut en bärbar dator med talsyntes som kan bokas för studenter som vill ha inläst tentamen. Tentamenstexten läggs in på datorn, sedan kan studenten lyssna på sin tentamen. Studenter som önskar detta kontaktar sin studievägledare i god tid innan tentamen.

Kontakt

Har du frågor om vilka stödresurser Bibliotek & IKT kan erbjuda, kontakta bibliotekarie

Tillgänglig undervisning?

Lästips: 
Undervisa tillgängligt: pedagogiska verktyg för likabehandling av studenter med funktionshinder/ av Ann-Sofie Henriksson (2003)


Studievägledarna administrerar stödinsatser för studenter med funktionsnedsättning. Kontakta gärna dem om du har frågor kring stödinsatser i utbildningarna.


Samordnarna arbetar med centrala stödinsatser för studenter med funktionsnedsättning.