Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Stöd till studenter med lässvårigheter

Har du studenter på din kurs som har dyslexi eller annan funktionsnedsättning? 

Har du frågor om vad du som lärare kan göra för att underlätta och vilket stöd biblioteket erbjuder, kontakta Krister Aronsson på Bibliotek och IKT: krister.aronsson@med.lu.se

Vi erbjuder resursdatorer för studenter med funktionsnedsättning. På dessa kan studenterna lyssna på elektroniska texter med hjälp av talsyntes, eller använda kraftfulla rättstavningsprogram för svenska och engelska texter.

Ny bok eller upplaga på kurslistan – kontakta oss i god tid

Mycket av kurslitteraturen finns redan inläst som talböcker, men om en ny bok behöver produceras tar detta 8-10 veckor. Därför är det viktigt att dina studenter med dyslexi eller andra lässvårigheter får kurslitteraturlistan i god tid och att du informerar oss om en kurs ska innehålla en ny bok eller en ny upplaga av en bok. Vi vill alla att studenten kan beställa rätt talbok och få den i rätt tid till kursstarten!

Kurslitteratur som talbok

Vi hjälper studenter med lässvårighet att beställa eller ladda ner kurslitteratur som talböcker på webbplatsen Legimus (Myndigheten för Tillgängliga Medier). Vill du veta om kurslitteraturen för din kurs finns som talböcker, kan du enkelt söka efter titeln i Legimus.

Information om att ladda ner och läsa talböcker på Legimus (extern webbplats)
Läs- och skrivstöd för studenter på Lunds universitet (öppnas i nytt fönster)

Elektroniska artiklar och digitala kompendier

Elektroniska artiklar och kompendier kan i många fall läsas med talsyntes, TorTalk, som finns på många av bibliotekens datorer. Kompendier som inte finns elektroniskt kan läsas in. Studenten vänder sig då till oss på biblioteket som beställer inläsningen.

TorTalk för uppläsning av texter på skärm

TorTalk är en mjukvara som läser upp all skärmtext för dyslektiker och studenter som vill ha ett alternativ till ögonläsning. Den klarar all låst skärmtext, till exempel pdf-filer, kopieringsskyddade e-böcker och övrigt inskannat material som ej går att markera.TorTalk finns för Mac, Windows och Windows tablets.

Information om TorTalk med instruktionsfilmer Lunds universitet (öppnas i nytt fönster)

Inläst tentamen 

Biblioteket lånar ut en bärbar dator med talsyntes som kan bokas för studenter som vill ha inläst tentamen. Tentamenstexten läggs in på datorn, sedan kan studenten lyssna på sin tentamen. Studenter som önskar detta måste kontakta sin studievägledare i god tid innan tentamen.

Kontakt

Har du frågor om vilka stödresurser Bibliotek & IKT kan erbjuda, kontakta bibliotekarie krister.aronsson@med.lu.se

Kontakta även studievägledarna om generella stödinsatser på fakultetens utbildningar.

Tillgänglig undervisning

Lunds universitets stöd för studenter med funktionsnedsättning:

Pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning vid Lunds universitet (öppnas i nytt fönster)

Lästips: 
Undervisa tillgängligt: pedagogiska verktyg för likabehandling av studenter med funktionshinder, författare Ann-Sofie Henriksson (2003)