Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Stöd till referenshantering & EndNote support

EndNote på Lunds universitet

Lunds universitetet har licens för referenshanteringsprogrammet EndNote och medarbetare vid Lunds universitet som har Lucat-id kan utan kostnad få tillgång till programmet inklusive uppdateringar. Programmet finns för både Windows och Mac.

Installation av EndNote på din dator

Kontakta MedIT för att få hjälp med installation: servicedesk@lu.se

Användarsupport

Bibliotek och IKT ger användarsupport i EndNote för medarbetare vid Medicinska fakulteten. Vi är fyra bibliotekarier som ger stöd i EndNote: du kan kontakta oss för handledning eller ställa en fråga om ett specifikt problem du har med EndNote och referenshantering. Vi har även tagit fram manualer (pdf) och gjort enklare intruktionsvideor tillsammans med bibliotekarier på Lunds universitet.

Boka handledning eller ställ en fråga på bokaforskarstod.web.med.lu.se

Manualer för EndNote 20, pdf öppnas i ny flik

Manualer för EndNote X9, pdf öppnas i ny flik

Kurser i EndNote

Vi ger både introduktionskurser och en workshop på avancerad nivå.

Datum och anmälan EndNote grundkurs på fakultens Intramed
Datum och anmälan EndNote Courses: Basic and Advanced på fakultetens engelska Intramed

Introduktionskurs för EndNote X9 – videokurs i Canvas

EndNote X9 introduktionskurs i Canvas Education på Lunds universitet

Introduktionskurs för EndNote 20 – videokurs i Canvas

EndNote 20 introduktionskurs i Canvas Education på Lunds universitet