Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Sökuppdrag

Ska du göra en systematisk översikt (review) och behöver hjälp med litteratursökningen?

Vill du vara säker på att du inte har missat relevanta artiklar inom ditt forskningsområde?

Bibliotek & IKTs forskarstöd hjälper dig att:

  • Ta fram relevanta söktermer för en forskningsfråga samt vägledning i databassökning
  • Utföra en strukturerad sökning till en litteraturöversikt (review) eller forskningskartläggning, eller för annat ändamål

Mer information och boka

Läs mer om hur vi arbetar med systematiska sökningar och boka sökstöd: