Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Sökuppdrag

Stöd till systematiska översikter och andra litteratursökningar

Ska du göra en litteraturöversikt (review), eller en systematisk översikt?

Ska du ta fram eller uppdatera guidelines och vill ha hjälp med litteratursökningen?

Vill du vara säker på att du inte har missat relevanta artiklar inom ditt forskningsområde?

Då kan du få hjälp av oss på Bibliotek och IKT. Vi hjälper dig med att

  • ta fram relevanta söktermer för din forskningsfråga
  • välja databaser och lägga upp en bra sökstrategi
  • utföra en strukturerad sökning till en litteraturöversikt, forskningskartläggning eller annat ändamål.

Boka oss för handledning eller beställ en sökning

Varför involvera oss i sökprocessen?

  1. Sökningens kvalitet och tillförlitlighet blir bättre.
  2. Du sparar tid.
  3. Cochrane och SBU rekommenderar att involvera bibliotekarier i arbetet med att ta fram systematiska översikter.

Läs mer om hur vi jobbar med sökuppdrag, stöd till litteraturöversikter och få tips på verktyg för systematisk översikter: