Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Hitta bilder och illustrationer

Använda andras bilder i en artikel, i kappan eller för en poster

Vad gäller för att använda andras bilder?

Generellt måste du ha tillstånd från den som innehar upphovsrätten för bilden för att använda andras bilder i en artikel eller avhandling. Det kan vara en fotograf, illustratör, en organisation eller ett förlag som har upphovsrätten. Använder du bilder från nätet se till att du har koll på vad som gäller för upphovsrätt och hur bilden får användas.

När du använder bild och film finns lagar du måste följa. Material du hämtar från internet kan till exempel omfattas av lagar, och samtliga bilder och filmer som innehåller personuppgifter omfattas av Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om GDPR och samtycke från personer på bild eller i film:

Bild och film – upphovsrätt och samtycke på LUs Medarbetarwebb

Använda bilder publicerade med Creative Commons-licenser

Det finns enskilda kreatörer, fotografer och illustratörer som lägger ut sina verk föra att andra ska kunna återanvända dem. Oftast framgår det via en sk Creative Commons-licens. Fotografen/illustratören eller organisationen kan använda olika licenser för att beskriva hur och på vilket sätt andra får anväda deras verk. Verket, bild, figur, foto eller illustration, är fortfarande upphovsrättsskyddat, men andra får använda det utan att be om tillstånd så länge licensens villkor följs.

Det finns olika CC-licenser som reglerar hur andra får återanvända verket: kopiera eller även modifiera, i kommersiella sammanhang eller inte. Namnge alltid upphovsmannen!

Läs mer om CC-licenser på creativecommons.se

Hitta bilder med Creative Commons-licenser

CC Search på search.creativecommons.org
Wikimedia Commons på commons.wikimedia.org
Hitta medicinska illustrationer på Servier Medical Art påsmart.servier.com

Fotografier att använda utan att be om tillstånd: Flickr

Flickr är en webbplats för där fotografier och amatörer kan lägga upp sina egna foton och ta del av andras. En del av fotografierna är publicerade under Creative Commons-licenser och du kan hitta bilder som du får använda utan att be om tillstånd, däremot ska fotografen alltid anges. Kvaliteten varierar men ofta är bilderna högupplösta och tillgängliga för nedladdning.

Bilder från FN, under Creative Commons-licenser: 

Fotografier att använda utan tillstånd: Unsplash

Unsplash är en community-baserad plattform, där fotografer kan distribuera sina verk. Alla foton är upphovsrättsskyddade men är publicerade under Creative Commons-licensen CC0, vilket betyder att du utan kostnad och utan att be om lov, använda fotografierna inklusive modifiera dem. Ange dock fotografens namn, t ex ” Foto: XX" och en länk till fotografens sida på Unsplash.

Britannica ImageQuest – bilder och illustrationer inom medicin och hälsa

I databasen Britannica ImageQuest finns varierande typer av bilder och illustrationer inom medicin och hälsa. Bilderna är anpassade att användas digitalt – i presentationer eller på webben. Databasen innehåller material som endast får användas för undervisnings- eller forskningsändamål.
Det är förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller använda materialet i kommersiellt syfte.

Britannica ImageQuest

Avtal för att kunna använda upphovsrättskyddade bilder i din undervisning

Du får kopiera och dela upphovsrättskyddade bilder för din egna undervisning via ett särskilt  avtal, Bonus Copyright Access, som ger lärare rätten att använda material från exempelvis webbsidor, digitala publikationer, läromedel, fackböcker, vetenskapliga tidskrifter eller från annat publicerat material. Du kan kopiera och dela både som utskrifter och digitalt, inom vissa begränsningar.

Bonus Copyright Access är en upphovsrättsorganisation och på deras webbsida står tydlligt vad du får göra och inte göra med upphovsrättskyddat material.

Högskoleavtalet Bonus Copyright Access på bonuscopyright.se

Kontakt

Frågor om bilder och upphovsrätt?

Kontakta Bibliotek och IKT via: servicedesk@lu.se