Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Söktjänster & databaser

Sökdirekt


Lunds universitets söktjänster och databaser 

LUBsearch är den universitetsgemensamma portalen till bibliotekens alla e-tidskrifter, databaser och e-böcker. I LUBsearch hittar du de viktigaste medicinska databaserna och tidskrifter samt uppslagsverk, medicinska ordböcker och e-böcker som biblioteket köper in. 

Databaser inom medicin, vård och hälsa. Lunds universitets söktjänst LUBsearch på lub.lu.se

Logga in med din Lucat för tillgång till databaser utanför universitetets nätverk

Logga in med din Lucat i LUBsearch för att få tillgång till databaser och för att ladda ner artiklar och annat material utanför universitets nätverk: klicka på "Hello, Guest. Login fo full access" överst i LUBsearch-fönstret. 

Kostnadsfria kurser i litteratursökning

Bibliotek och IKT erbjuder ett flertal kurser i litteratursökning i olika databaser: PubMed, Embase, Web of Science och Scopus. Läs mer om våra kurser på fakultetens interna sidor, Intramed!

Bibliotek och IKTs kursutbud på fakultetens Intramed 

Ska du göra en systematisk översikt eller review?

Bibliotek och IKT:s forskarstöd hjälper dig att utföra en strukturerad sökning till en litteraturöversikt, forskningskartläggning eller annat ändamål.

Boka oss för handledning eller beställ en sökning på bokaforskarstod.web.med.lu.se

Läs mer om sökuppdrag och support till systematiska sökningar på www.med.lu.se/intramed

Låna, reservera och beställa böcker i bibliotekskatalogen

Du använder ditt LU-kort för att låna och reservera böcker samt för att beställa fjärrlån och artikelkopior som inte finns i fulltext på universitetet.

Bibliotekskatalogen vid Lunds universitet på lub.lu.se

Sökhjälp

Bibliotek & IKTs forskarstöd hjälper dig med att

  • ta fram relevanta söktermer
  • utforma sökstrategier för din databassökning
  • utföra en strukturerad sökning till en litteraturöversikt (review) eller forskningskartläggning.

Användarkonto i PubMed/NCBI

Inköpsförslag

Kontakta oss om du har förslag på inköp av nya tidskrifter, databaser, böcker eller e-böcker.

Fråga fakultetens bibliotek – frågeformulär på med.lu.se