Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Stöd till referenshantering

EndNote på Lunds universitet

Lunds universitetet har licens för referenshanteringsprogrammet EndNote och medarbetare vid Lunds universitet som har Lucat-id kan utan kostnad få tillgång till programmet inklusive uppdateringar. Programmet finns för både Windows och Mac.

Installation av EndNote på din dator

Kontakta MedIT för att få hjälp med installation:

E-post: servicedesk@ldc.se
Telefon: 046 - 222 90 00


Användarsupport

Bibliotek och IKT ger användarsupport i EndNote för medarbetare vid Medicinska fakulteten. Vi är tre bibliotekarier som ger stöd i EndNote: du kan kontakta oss för handledning eller ställa en fråga om ett specifikt problem du har med EndNote och referenshantering. Vi har även tagit fram manualer (pdf) och gjort enklare intruktionsvideor tillsammans med bibliotekarier på Lunds universitet.

Boka handledning eller ställ en fråga via Boka forskarstöd

Manualer och introduktionskurs för EndNote 20

EndNote 20 manual Windows är under produktion

 

EndNote 20 introduktionskurs i Canvas, Lunds universitet 

Manualer och introduktionskurs för EndNote X9

(ny flik)

(ny flik)
EndNote X9 instruduktionskurs i Canvas Education, Lunds universitet


Kurser i EndNote

Vi ger både introduktionskurser och en workshop på avancerad nivå.

Läs mer om våra kurse på fakultetens Intramed – Bibliotek och IKTs kursutbud.