Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Referenshantering

EndNote

Lunds universitetet har licens för referenshanteringsprogrammet EndNote. Programmet installeras på din dator och finns för både PC och Mac.
EndNote fungerar bäst vid individuellt arbete.

Installation

Medarbetare vid Lunds universitet som har Lucat-id kan utan kostnad få tillgång till programmet inklusive uppdateringar.
Kontakta LU ServiceDesk för att få hjälp med installation:


Support och kurser

Bibliotek och IKT ger användarsupport i EndNote för medarbetare vid Medicinska fakulteten.

Du kan gå en kurs i EndNote, ställa en kortare fråga kring referenshantering eller boka forskarstöd för en individuell handledning.
Formulär och länkar hittar du till höger.

Manualer

Kontakt

Vi stödjer dig

Forskarstöd - Bibliotek & IKT
Referenshantering

forskarstoed referenshantering

Kurser i EndNote