Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Stöd till publiceringsavgifter och förlagsavtal

Centrala medel för att publicera din forskning i OA-tidskrifter

Lunds universitet har sedan 2008 anslagit centrala medel till stöd för publicering i open access-tidskrifter.
Läs mer på Universitetsbibliotekets webbplats:

Stöd till publiceringsavgifter Lunds universitetsbibliotek

Förlagsavtal ger subventionerad eller gratis open access publicering

Lunds universitet har avtal med olika förlag som innebär att forskare och doktorander affilierade till Lunds universitet har rätt till subventionerad eller fri publicering i OA- och hybridtidskrifter.

Läs mer om vilka förlag och tidskrifter detta gäller samt om aktuella avtal på Universitetsbibliotekets webbplats:

Förlagsavtal Lunds universitetsbiblioitek