Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Publicera open access

Open access

Den engelska termen open access betecknar ett publiceringssätt där forskaren gör publikationer fritt tillgängliga på Internet och eliminerar därmed s.k. prenumerationsbarriärer.

Målet är att publicera kvalitetsgranskade vetenskapliga artiklar fritt tillgängliga på internet och därigenom stödja deras användning och genomslag.

Open Access inom medicin

Inom medicin har det tagits flera initiativ till att stödja fri tillgång till vetenskaplig information och att främja spridning av fria kvalitetsbedömda e-tidskrifter, s.k. open access-tidskrifter. Några av dessa initiativtagare är:


Forskningsfinansiärernas krav på open access

Forskningsfinansiärer ställer i allt högre utsträckning krav på att offentligt finansierad forskning även ska vara fritt tillgänglig.

Se de viktigaste finansiärernas krav på Universitetsbibliotekets webbplats:


Parallellpublicering

Parallellpublicering, eller self-archiving, innebär att forskare publicerar en kopia av en tidigare publicerad vetenskaplig artikel (eller annan publikation), vanligtvis i ett öppet arkiv. Syftet är att göra forskningsresultaten fritt tillgängliga och öka spridningen.

Möt forskningsfinansiärernas krav

Många förlag tillåter parallellpublicering, vilket är en form av open access, och det kan vara ett sätt för dig som forskare att möta forskningsfinansiärernas krav på open access-publicering. Flera förlag har dock en embargotid för parallellpublicering, dessa varierar från förlag till förlag.

LUCRIS är Lunds universitets system för forskningsinformation och fungerar även som ett öppet arkiv för parallellpublicerade artiklar. Parallellpublicerade artiklar i LUCRIS finns även tillgängliga via Europe PubMed Central.

Läs mer om parallellpublicering på Universitetsbibliotekets webbplats:


Finansiellt stöd till open access-publicering

Lunds universitet har sedan 2008 anslagit centrala medel till stöd för publicering i open access-tidskrifter.
Läs mer på Universitetsbibliotekets webbplats:

Springer Compact och andra förlagsavtal

Som forskare affilierad till Lunds universitet kan du även publicera artiklar open access utan kostnad via avtalet Springer Compact.

Lunds universitet har även avtal med ett antal andra förlag vilket ger tillgång till rabatter, fria eller subventionerade författaravgifter för publicering i OA- och hybridtidskrifter.
Läs mer på Universitetsbibliotekets webbplats:

Kontakt

Vi stödjer dig

Forskarstöd - Bibliotek & IKT
Publicera open access

forskarstoed publicera oa


Lunds universitets policy

Lunds universitet har sedan 2005 en publiceringspolicy, där universitetsstyrelsen rekommenderar forskare att om möjligt göra sina forskningspublikationer fritt tillgängliga.


open access logo

Varning för oseriösa tidskrifter

Välj rätt tidskrift