Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Publicera open access

Open access

Termen open access syftar på en publiceringsmodell som innebär att vetenskapliga publikationer är fritt tillgängliga. Ökad tillgänglighet gynnar spridning och användning.

Inom medicin har det tagits flera initiativ till att stödja fri tillgång till vetenskaplig information och för att främja spridning av fria kvalitetsgranskade tidskrifter. Några av dessa initiativtagare är BioMed Central och PLoS. 


Forskningsfinansiärernas krav på open access

Forskningsfinansiärer ställer i allt högre utsträckning krav på att offentligt finansierad forskning även ska vara fritt tillgänglig.

Läs mer om några av finansiärernas krav på Universitetsbibliotekets webbplats:


Olika vägar till open access

Det finns olika sätt att uppnå open access som också kan möta de krav på fri tillgång som forskningsfinansiärerna ställer. Ett sätt är parallellpublicering, ett annat är att välja ett förlag som Lunds universitet har avtal med.

Läs mer här:

Kontakt

Vi stödjer dig

Forskarstöd - Bibliotek & IKT
Publicera

forskarstoed publicera oa

Lunds universitets policy

Lunds universitet har sedan 2005 en publiceringspolicy, där universitetsstyrelsen rekommenderar forskare att om möjligt göra sina forskningspublikationer fritt tillgängliga.


open access logo

Varning för oseriösa tidskrifter

Välj rätt tidskrift