Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Publicera open access

Vad menas med open access?

Termen open access (OA) syftar på en publiceringsmodell som innebär att vetenskapliga publikationer är fritt tillgängliga. Ökad tillgänglighet gynnar spridning och användning. Open access-tidskrifter finansieras vanligtvis genom publiceringsavgifter.

Forskningsfinansiärernas krav på open access

Forskningsfinansiärer ställer i allt högre utsträckning krav på att offentligt finansierad forskning även ska vara fritt tillgänglig. Läs mer om några av finansiärernas krav på Universitetsbibliotekets webbplats:

Forskningsfinansiärernas krav

Olika vägar till open access

Det finns olika sätt att uppnå open access som också kan möta de krav på fri tillgång som forskningsfinansiärerna ställer. Ett sätt är parallellpublicering, ett annat är att välja ett förlag som Lunds universitet har förlagsavtal med.

Vad betyder parallellpublicering?

Parallellpublicering, eller self-archiving, innebär att forskare publicerar en kopia av en redan publicerad vetenskaplig artikel (eller annan publikation) i ett öppet arkiv eller på en hemsida. Vilken version av den publicerade texten förlag och tidskrifter tillåter författare att parallellpublicera varierar. Många förlag har också embargon som innebär att publicerade texter inte får parallellpubliceras förrän en bestäm tid sedan publiceringsdatum har passerat. 

Anställda vid Lunds universitet har möjlighet att parallellpublicera sina publikationer i forskningsportalen LUCRIS förutsatt att det förlag eller den tidskriften som gett ut texten tillåter detta.

Läs mer om parallellpublicering: Parallellpublicering Lunds universitetsbibliotek

Förlagsavtal ger subventionerad eller gratis open access-publicering

Lunds universitet har avtal med olika förlag som innebär att forskare och doktorander affilierade till Lunds universitet har rätt till subventionerad eller fri publicering i OA- och hybridtidskrifter.

Läs mer om stöd till publiceringsavgifter och förlagsavtal

Kontakt

Vi stödjer dig

Publicera open access
Forskarstöd - Bibliotek & IKT

forskarstoed publicera oa

Lunds universitets OA-policy

Lunds universitet har en publiceringspolicy där forskare rekommenderas att om möjligt göra sina publikationer fritt tillgängliga.

Open access-policy för publikationer och konstnärliga verk

Varning för oseriösa tidskrifter

Tveksamma OA-förlag på Universitetsbibliotekets webbsida

Välj rätt OA-tidskrift

DOAJ – The Directory of Open Access Journals på www.doaj.org 

Checklista inför publicering i OA-tidskrifter

Choose the right journal for your research:

Think. Check. Submit på webbsidan https://thinkchecksubmit.org/

open access logo