Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Posterutskrifter HSC

Posterskrivare i storformat för anställda på HSC

Tjänsten erbjuds endast till anställda på HSC och då endast till arbetsrelaterat material. För personer på Region Skåne kan det också erbjudas under förutsättning att det sker inom ramen för ett samarbete med Medicinska fakulteten. Tyvärr kan vi inte skriva ut privat material och inte heller till studenter, om inte ansvarig personal tar kontakt med oss först.

IT tillhandahåller enbart service för utskrift av poster, inte redigering. För frågor om posterdesign, kontakta Bibliotek och IKTs forskarstöd:

Beställning av posterutskrift

  • Vi behöver en veckas framförhållning. Materialet som ska tryckas skall vara inskickat eller lämnat till IT service minst en vecka i förväg.
  • Vi kan hjälpa till med utskrifter för presentationer. Formaten kan vara upp till A1 i storlek.