Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Posterdesign: tips & postermallar

Värdefulla tips innan du börjar!

Reducera och anpassa ditt material

  • Modifiera din text och dina bilder innan du börjar arbeta – undvik att klistra in text och figurer från ditt manus rakt av.
  • Begränsa och reducera din text! 
  • Skriv ut dina bilder i den storleken du önskar för att säkerställa att de är läsbara och av tillräckligt god kvalitet. 

Text och läsbarhet – några riktlinjer

  • En kort titelrubrik underlättar för din publik att snabbt ta in ditt budskap.
  • Titeln bör vara ca 100 punkter för att vara synbar på långt håll.
  • Brödtexten bör vara ca 34–36 punkter för ökad läsbarhet.
  • Korta och koncisa texter, gärna i punktform, är lättare att läsa på avstånd än breda textstycken som stäcker sig över postern. 
  • Varje stycke bör inte ha max 40-50 bokstäver per rad för ökad läsbarhet.

Postermallar

Lunds universitets postermallar finns både för Powerpoint och layoutprogrammet InDesign. Du laddar ner mallarna från Lunds universitets bild- och mediebank. Logga in med din Lucat. 

Ladda ner postermallar för Lunds universitet

Obligatoriska delar 

Vit marginal och logotypen för Lunds universitet
Vit marginal på 15 mm och Lunds universitets logotyp är inbakade i postermallarna. De är obligatoriska för postrar från Lunds universitet och ska inte ändras. I mallen för InDesign finns endast den svenska logotypen. 

Bronsfärgad titel med understreck
Även titeln är utformad enligt riktlinjerna för tryckta postrar från Lunds universitet med bronsfärgad text och linje under titeltexten. Detta ska också behållas. 

Lunds universitets typsnitt

Lunds universitet har särskilda typsnitt för alla trycksaker, inklusive vetenskapliga posters. Dessa är Adobe Garamond Pro och Frutiger LT Std. Dessa typsnitt är inte fritt tillgängliga, utan universitet har köpt in dem. Du kan som anställd/doktorand använda dem gratis. Ladda ner dem från  Lunds universitets bild- och mediebank, logga in med din Lucat. Du kan som ett alternativ använda Times New Roman för rubriker och Arial för din brödtext. 

Ladda ner typsnitt från L>unds universitets bild- och mediebank på lu.se

Trycka din poster

Media-Tryck är interntryckeriet vid Lunds universitet. Du kan vända dig till dem för att beställa tryckning av din poster, på papper eller på tyg. Det tar ca 24 timmar. Du behöver skicka in din poster som pdf. 

Beställ postertryck på Media-Trycks webbplats 

Kontakt

Hjälp med layout eller postermallar? 

Vi stödjer dig

Visualisera din forskning: poster- & figurdesign
Forskarstöd – Bibliotek & IKT

forskarstoed poster1

Kurser

Publicera din poster!

Faculty of 1000 har ett öppet arkiv där man kan lägga till sin poster så att alla kan ta del av den. Sök inom ditt eller andra ämnen och hitta inspiration!

F1000 Research