Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Posterdesign: tips och kurser

Värdefulla tips innan du börjar!

Reducera & anpassa ditt material

 • En poster är inte en artikel! Modifiera din text och dina bilder innan du börjar arbeta – undvik att klistra in text och figurer från ditt manus rakt av.
 • Begränsa och reducera din text! Låt endast det absolut viktigaste vara kvar.
 • Skriv ut dina bilder i den storleken du önskar för att se om grafer, diagram är läsbara och fotografier av tillräckligt god kvalitet.

Layout

 • Layouten har som uppgift att attrahera och fungera som kompass.
 • En poster som inte har en tydlig struktur eller tydlig ingång blir svårläst, och kanske förbigången.
 • Vänstra översta delen på postern är den viktigaste efter huvudrubriken: placera gärna konklusionen där.
 • Ge ditt innehåll luft! Tomt utrymme runt text och bild gör ditt budskap tydligt och lättläst.
 • Kontraster är viktigt – jobba med t ex färg- och storlekskontrast för att visa vad som hör ihop och vad som är viktigast, och mindre viktigt.

Text

 • En kort titelrubrik underlättar för din publik att snabbt ta in ditt budskap.
 • Rubriken bör vara 4-5 cm hög, så att man ser rubriken på långt avstånd.
 • Textstorleken i brödtexten bör vara minst 1 cm på höjden, vilket är läsbart på 2 meters håll. Motsvarar ca 34 punkter.
 • Varje stycke bör inte ha mer än 5-6 rader och max 40-50 bokstäver per rad för ökad läsbarhet.
 • Punktlistor är oftast lättare att läsa på avstånd.
 • Använd hög kontrast mellan text och färgad bakgrund.

Postermallar

Lunds universitet har postermallar i PowerPoint och InDesign. Obligatoriska element är en vit 15 mm ram, bronsfärgad huvudrubrik (titel) med bronsfärgat streck under rubriken, och logotypen placerad enligt mall.

Postermall för PowerPoint

InDesign

Postermallar för InDesign finns att ladda ner i Lunds universitets Bild- och mediebank, logga in med din Lucat.

Byt ut svensk logotyp till engelsk
Den inbäddade logotypen är på svenska, du behöver ladda ner den engelska logotypen för Lunds universitet om du ska till en internationell konferens. Du hittar logotyper i Lunds universitets bildbank.

Lunds universitets typsnitt

Lunds universitet har särskilda typsnitt för alla trycksaker, inklusive vetenskapliga posters. Dessa är Adobe Garamond Pro och Frutiger LT Std. InDesign-mallen använder dessa profiltypsnitt. Dessa typsnitt är inte fritt tillgängliga, utan universitet har köpt in dem. Du kan som anställd/doktorand använda dem gratis. Ladda ner dem från Lunds universitets bildbank.

Det är inte obligatoriskt att använda ovannämnda två typsnitt; du kan som ett alternativ använda Times New Roman för rubriker och Arial för din brödtext. Dessa finns gratis att använda i din dator via programmet, och används därför som alternativa typsnitt för postermallen.

Kontakt

Vi stödjer dig

Forskarstöd - Bibliotek & IKT
Poster & bild

forskarstoed poster1

Om logotyper och typsnitt

Publicera din poster!

Faculty of 1000 har ett öppet arkiv där man kan lägga till sin poster så att alla kan ta del av den. Sök inom ditt eller andra ämnen och hitta inspiration!

Trycka din poster

Media-Tryck är interntryckeriet vid Lunds universitet. Du kan vända dig till dem för att beställa tryckning av din poster, på papper eller på tyg.