Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Personuppgiftsbehandling

Alla forskningsprojekt där personuppgifter hanteras ska anmälas till PULU – Personuppgifter Lunds universitet. Detta gäller också om du har anmält ditt forskningsprojekt tidigare. Även studentarbeten där personuppgifter hanteras ska anmälas.

Mer information finns på LUs medarbetarwebb.

Region Skåne

Överenskommelse mellan Region Skåne och Lunds universitet angående vilken organisation som ska vara personuppgiftsansvarig för personuppgifter inom ramen för olika forskningsprojekt och andra likande behandlingar av personuppgifter: