Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

ORCID

ORCID – internationell lösning för forskaridentifiering

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) är en internationell lösning för forskaridentifiering. Du kan skaffa ett ID på orcid.org och använda det vid anslagsansökning och manuskriptinlämning. Det går även att synliggöra information om forskningsdata i ORCID.

Konsekvent användning av ORCID gör att du får erkännande för alla dina arbeten och att de tillgodoräknas dig vid bibliometriska analyser.

Använd ditt ORCID i din LUCRIS-profil

Lunds universitet är medlem i ORCID konsortiet och du som forskare kan lägga till ditt ORCID ID i universitets person- och adresskatalog LUCAT.
Ditt ID importeras sedan från LUCAT till din LUCRIS-profil där du kan välja att exportera information vidare till ditt ORCID-konto. På så sätt uppdateras din ORCID-profil automatiskt med nya publikationer som registreras i LUCRIS.

En export från LUCRIS till ORCID omfattar:

  • information om din affiliering vid Lunds universitet
  • publikationer (endast metadata, inga fulltexter)
  • andra id som du har sparat i LUCRIS (Scopus author ID, ResearcherID)
  • länk till din profilsida i LU research portal

Gör så här

Du loggar in på passport.lu.se och väljer Knyt ORCID med LU-konto.
Funktionen i Passport används sedan för att

  • knyta ditt befintliga ORCID till ditt LUCAT-konto
    eller
  • skapa ett nytt ORCID och knyta det till ditt LUCAT-konto

När kopplingen gjorts tar det ett dygn innan ORCID har importerats till LUCRIS.

Läs mer i den detaljerade manualen.

Export av publikationer från LUCRIS till ORCID

När ditt ORCID iD har importerats är det synligt i din LUCRIS-profil (logga in i LUCRIS).

Innan du aktiverar exporten till ORCID kan det vara bra att kontrollera att alla publikationer som är registrerade i din LUCRIS-profil är dina.
Om du redan har många publikationer i ORCID varav en del saknar doi kan det vara bra att fundera kring hanteringen av eventuella dubbletter.

Läs mer om exporten i manualen.


Vad är ORCID?