Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

LUCRIS och LU:s forskningsportal

Gör din forskning sökbar!

LUCRIS och forskningsportalen utgör tillsammans universitetets forskningsinformationssystem. Syftet är att synliggöra enskilda forskares samt forskargruppers publikationer, projekt, anslag och andra forskningsrelaterade aktiviteter.

LUCRIS är namnet på registreringsgränssnittet där man lägger in informationen. Forskningsportalen är det publika gränssnittet där varje forskare och varje enhet har sin profilsida. I portalen kan man enkelt navigera mellan personer, publikationer, projekt och enheter. Under hösten 2021 kommer det lanseras en ny version av portalen med en hel del nya funktioner.

Gå på digital workshop

För forskare och administratörer som vill veta hur LUCRIS fungerar. Du får lära dig att uppdatera din profil, lägga till projekt publikationer etc.

Datum och information

Registrering av publikationer i Lucris

Nya tidskriftsartiklar där LU nämns som affiliering importeras månadsvis från databasen Scopus. Scopus har god täckning och bevakar mer än 20 000 tidskrifter.

Vilka publikationer behöver du som forskare själva registrera?

  • Bokkapitel och konferensbidrag.
  • Artiklar som publicerats i nya eller ovanliga tidskrifter kanske inte heller täcks av Scopus. Sådant material kan registreras manuellt.
  • Artiklar som har publicerats under en tidigare anställning vid ett annat lärosäte eller arbetsplats. Sådana publikationer blir markerade som externa.
  • I de flesta fall kan äldre artiklar importeras från databaserna Scopus eller PubMed. Kontrollera först din publikationslista i LUCRIS innan du importerar. Det gör du genom att söka på ditt namn i Forskningsportalen och öppna din profilsida. Välj fliken Forskningsoutput för att se din publikationslista.

Manual för import från Scopus och PubMed

Manualer på engelska för import av publikationer från Scopus och PubMed: