Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

LUCRIS forskningsportal

LUCRIS är Lunds universitets forskningsinformationssystem. 

Publikationer

Alla nya artiklar och översiktsartiklar med koppling till LU som finns med i databasen Scopus importeras och valideras (kontrolleras och godkänns) två gånger i månaden av Universitetsbiblioteket. Scopus bevakar mer än 20,000 tidskrifter, så täckningen är bra. Publikationer som inte ingår i Scopus, t ex konferensbidrag och bokkapitel registrerar forskaren själv. Detta gäller även publikationer från tjänst utanför LU, t ex tidigare lärosäte. Alla publikationer som läggs in av forskarna själva granskas och godkänns manuellt av Bibliotek & IKT vid Medicinska fakulteten. Det kan medföra en fördröjning innan det inlagda blir synligt på en publikationslista.

Bibliotek & IKT:s forskarstöd erbjuder även stöd för registrering av annan forskningsinformation som t ex projekt och aktiviteter, och ger workshopar och handledning för forskare och doktorander.

Organisatoriska enheter

Organisatoriska enheter vid LU som har forskningsverksamhet ska finnas i LUCRIS. Alla sådana grupper ska i LUCRIS lägga till en kort populärvetenskaplig beskrivning av sin forskningsverksamhet på engelska och på svenska.

  • Texterna läggs in i Lucat och bild läggs in i Lucris. Kontakta kommunikatören på din institution för att komma igång.

ORCID

Lunds universitet är medlem i ORCID konsortiet och du som forskare kan lägga till ditt ORCID ID i universitets person- och adresskatalog LUCAT.
 Ditt ID importeras sedan från LUCAT till din LUCRIS-profil där du kan välja att exportera information vidare till ditt ORCID-konto. På så sätt uppdateras din ORCID-profil automatiskt med nya publikationer som registreras i LUCRIS.

Nyckelord för MAX4ESSFUN

MAX4ESSFUN som är är en del av EU-projektet ESS & MAX IV Cross Border Science and Society" ska skapa en databas med forskare i Öresund, Kattegatt och Skagerack området. Detta görs för att utevckla nätverk och underlätta för forskare att hitta varandra för olika projektsamarbeten. Databasen kommer att använda en sk "web crawler" för att extrahera information från olika databaser. LUCRIS är en av dem och vill du synas så ska du lägga in de nyckelord som finns i listan nedan, på din personliga profil:

Cancerportal

Cancerforskningen vid Lunds universitet samlas under forskning på lu.se. Länkar går sedan till forskningsportalen (LUCRIS) - i nuläget till forskare som taggat upp sig med hjälp av UKÄ nyckelordet; cancer och onkologi samt till publikationer inom området.

Kontakt

Har du frågor kontakta LUCRIS-supporten

servicedesk@lu.se