Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

LUCRIS forskningsportal

I LUCRIS, som står för Lund University Current Research Information System, kan du lägga in information om dig som forskare, din forskargrupp, dina projekt, publikationer och aktiviteter som sedan blir sökbara i en extern webbportal som presenterar hela universitetets forskning - öppen för alla.

Enkla steg för att få till din profil

På en forskares profilsida kommer adressuppgifter, tjänstetitel och verksamhetsroll synas automatiskt (uppgifter från LUCAT). Publikationer importeras från Scopus.

Du ska lägga till:

  • Porträttbild. Bilden ska vara mellan 400 och 1200 pxl bred för att se bra ut i portalen
  • Text om din forskning (se ’research’ nedan) på både engelska och svenska. Engelska texter prioriteras
  • Klassificering från UKÄ. Välj det ämne som hamnar närmast. Passar inte ämnet exakt välj en nivå upp. Du kan välja flera ämnen och bara de nivåer som valts syns i portalen. 
  • Lägg till egna (fria) nyckelord.

Så här gör du för att fylla i din profil

Instruktionsfilm: börja med att logga in i LUCRIS och följ sedan stegen i filmen.Tar inte mer än 3 minuter. 

Inloggning

Highlighta dina publikationer

Instruktionsfilm om hur du kan välja ut publikationer som ska synas på din profilsida. Gör du inte det syns senast inlagda.

Lägg till ett projekt

Instruktionsfilm om hur du gör för att lägga till ett projekt i LUCRIS.

Fler instruktionsfilmer finns på Medarbetarwebben

Curriculum and research description - förklaring av fält

Förutom forskningsbeskrivning kan du lägga till ytterligare fält på samma sätt och på samma ställe inmatningsgränssnittet. Du väljer själv hur många fält du vill fylla i. Fyller du inte i något syns inte rubriken. Det finns ingen gräns för hur lång eller kort texten får vara men runt 1500 tecken utan blanksteg är ett bra riktmärke.

Research: Här ska du fylla i vad din forskning handlar om.  

Artistic work: Vänder sig enbart till de konstnärliga fakulteterna. Allt i portalen är forskningsrelaterat så här ska du inte skriva att du spelar cello på fritiden.

Outreach (tredje uppgiften eller samverkan): Övergripande beskrivning av all samverkan med omvärlden. Detaljer för hur det har yttrat sig kan läggas under aktiviteter. 

Societal impact (forskningens genomslag i samhället): Beskrivning av vilka effekter forskningen har fått i samhället.

Teaching: Här kan du beskriva din undervisning.

Professional work: här kan du som är kliniker och forskare beskriva ditt kliniska arbete som är relevant för din forskning.

Projekt

Enligt LU-gemensam praxis ska alla externt finansierad forskningsprojekt samt avhandlingsprojekt finnas representerade i LUCRIS. Finansieringen för ett projekt anges genom att knyta till ett eller flera kontrakt till projektet.

Alla projekt kan ha en populärvetenskaplig text. Vill du sprida information om ditt projekt utanför forskarvärlden är det en god idé att fylla i det fältet (layman’s description). Det är bra om du vill nå till exempel donatorer, press och allmänhet.

Organisatoriska enheter

Organisatoriska enheter vid LU som har forskningsverksamhet ska finnas i LUCRIS. Alla sådana grupper ska i LUCRIS lägga till en kort populärvetenskaplig beskrivning av sin forskningsverksamhet på engelska och på svenska.

  • Texterna läggs in i Lucat och bild läggs in i Lucris. Kontakta kommunikatören på din institution för att komma igång.

Ytterligare information för portalen

Det finns mer information som du kan mata in Lucris som kommer att synas i den publika portalen.

Ytterligare information som kan synliggöras i portalen (länk till Medarbetarwebben)

Nyckelord för MAX4ESSFUN

MAX4ESSFUN som är är en del av EU-projektet ESS & MAX IV Cross Border Science and Society" ska skapa en databas med forskare i Öresund, Kattegatt och Skagerack området. Detta görs för att utevckla nätverk och underlätta för forskare att hitta varandra för olika projektsamarbeten. Databasen kommer att använda en sk "web crawler" för att extrahera information från olika databaser. LUCRIS är en av dem och vill du synas så ska du lägga in de nyckelord som finns i listan nedan, på din personliga profil:

Som forskare – "what’s in it for me"?

Du och din forskning blir enklare att hitta eftersom informationssystemet inte är styrt efter vilken organisation du tillhör utan går att hitta utifrån ämne, projekt, publikationer eller ditt namn. Det blir lättare att hitta andra forskare som kan vara intressant för samarbeten eller för anslagsgivare att hitta dig. Alla forskare vid LU får en personlig sida i portalen. Dina publikationer och dina kontaktuppgifter från Lucat förs över i Lucris automatiskt. På din sida kan du sedan lägga till bild på dig själv, information om din forskning och dina projekt.

Cancerportal

Cancerforskningen vid Lunds universitet samlas under forskning på lu.se. Länkar går sedan till forskningsportalen (LUCRIS) - i nuläget till forskare som taggat upp sig med hjälp av UKÄ nyckelordet; cancer och onkologi samt till publikationer inom området.

Lista över cancerforskare vid LU (länk till forskningsportalen)

Ingångssida för cancerforskningen på LU (länk till lu.se)