Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

LUCRIS forskningsportal

LUCRIS – Lund University Current Research Information System 

LUCRIS är universitetets primära kommunikationskanal för alla forskningsrelaterade aktiviteter. Det publika gränssnittet, Forskningsportalen, omfattar profilsidor för enskilda forskare och för forskargrupper där publikationslistor, projektinformation, anslag, och aktiviteter kan synliggöras.

Se Medarbetarwebben för mer information om vilken information som kan registreras.


Publikationer

Vilka publikationer registreras av biblioteket?

Alla nya publikationer där Lunds universitets nämns som affiliering importeras månadsvis från databasen Scopus. Scopus har god täckning och bevakar mer än 20 000 tidskrifter.

Vilka publikationer behöver forskarna själva registrera?

  • LU-affilierat material utöver artiklar, t.ex. bokkapitel och konferensbidrag. Artiklar som publicerats i nya eller ovanliga tidskrifter kanske inte heller täcks av Scopus. Sådant material kan registreras manuellt.
  • Artiklar som har publicerats under en tidigare anställning vid ett annat lärosäte eller arbetsplats. Forskare får gärna registrera tidigare material men det är inget som krävs. Sådana publikationer blir markerade som externa. I de flesta fall kan äldre artiklar importeras från Scopus eller PubMed.
  • Kontrollera först din publikationslista i LUCRIS innan du importerar. Det gör du genom att söka på ditt namn i Forskningsportalen och öppna din profilsida. Välj fliken Forskningsoutput för att se din publikationslista.

Manual för import

Se manualen (engelska) för hur man importerar publikationer från Scopus: