Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

LUCRIS forskningsportal

LUCRIS är Lunds universitets forskningsinformationssystem. 

Publikationer

Alla nya artiklar och översiktsartiklar med koppling till LU som finns med i databasen Scopus importeras och valideras (kontrolleras och godkänns) två gånger i månaden av Bibliotek & IKT. Scopus bevakar mer än 20,000 tidskrifter, så täckningen är bra. Alla publikationer som läggs in av andra än biblioteket granskas och godkänns manuellt. Det kan medföra en fördröjning innan det inlagda blir synligt på en publikationslista.

Organisatoriska enheter

Organisatoriska enheter vid LU som har forskningsverksamhet ska finnas i LUCRIS. Alla sådana grupper ska i LUCRIS lägga till en kort populärvetenskaplig beskrivning av sin forskningsverksamhet på engelska och på svenska.

  • Texterna läggs in i Lucat och bild läggs in i Lucris. Kontakta kommunikatören på din institution för att komma igång.

Nyckelord för MAX4ESSFUN

MAX4ESSFUN som är är en del av EU-projektet ESS & MAX IV Cross Border Science and Society" ska skapa en databas med forskare i Öresund, Kattegatt och Skagerack området. Detta görs för att utevckla nätverk och underlätta för forskare att hitta varandra för olika projektsamarbeten. Databasen kommer att använda en sk "web crawler" för att extrahera information från olika databaser. LUCRIS är en av dem och vill du synas så ska du lägga in de nyckelord som finns i listan nedan, på din personliga profil:

Cancerportal

Cancerforskningen vid Lunds universitet samlas under forskning på lu.se. Länkar går sedan till forskningsportalen (LUCRIS) - i nuläget till forskare som taggat upp sig med hjälp av UKÄ nyckelordet; cancer och onkologi samt till publikationer inom området.

Lista över cancerforskare vid LU (länk till forskningsportalen)

Ingångssida för cancerforskningen på LU (länk till lu.se)

Kontakt

Har du frågor kontakta:
sofia_b.liljedahl@med.lu.se 
046-222 14 21

Support

servicedesk@lu.se