Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Omvärldsbevakning och information om kvalitet

Framskjutna utvärderingar och granskningar

På grund av coronavirusets spridning kommer utvärderingen av vissa utbildningar att skjutas fram.

UKÄ har beslutat att utvärderingarna av forskarutbildningar i fysiologi, kirurgi och odontologi skjuts på obestämd framtid. För utvärderingen av forskarutbildningar i omvårdnad gäller den tidplan som tidigare meddelats det vill säga med start våren 2022.

Läs mer om framskjutna utvärderingar

Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling 2019

UKÄ:s granskningar, utvärderingar och uppföljningar under 2019 har bidragit till kvalitetsutveckling och hög kvalitet på lärosäten och i utbildningar. Självvärderingen och bedömarnas rapport är kvalitetsdrivande, visar UKÄ:s rapport till regeringen.

Läs mer och ta del av UKÄ:s rapport

Ändrad process för uppföljning av lärosätenas kvalitetsarbete

Som en del i UKÄ:s kontinuerliga förbättringsarbete har UKÄ förändrat hur uppföljningar av granskningar av lärosätenas kvalitetsarbete ska genomföras.

Under våren 2020 har UKÄ genomfört en översyn av hur uppföljningen av granskningarna av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete ska genomföras. Viktiga utgångspunkter har varit ökad resurseffektivitet och nytta för de granskade lärosätena. Översynen har resulterat i ett antal förändringar jämfört med tidigare och UKÄ har därför tagit fram en uppdaterad vägledning. Den uppdaterade vägledningen kommer användas för uppföljningen av de lärosäten som fått omdömet Godkänt med förbehåll, eller Ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete.

Läs mer om ändrad process

Olika tolkning av jämställdhet på lärosäten

UKÄ har bedömt och beskrivit jämställdhet i utvärderingar av forskarutbildningar under 2016-2018. Resultatet visar bland annat att det finns ett fortsatt utvecklingsbehov kring hur jämställdhet integreras i UKÄ:s granskningar.

Läs mer om bedömning av jämställdhet i forskarutbildningar

Tredje resultaten av lärosätegranskningarna klara

UKÄ har nu granskat kvalitetssäkringsarbetet på Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Sveriges lantbruksuniversitet.

Av de fem lärosäten som granskats i den tredje omgången av lärosätesgranskningar fick Sveriges lantbruksuniversitet som första lärosäte hittills i det pågående kvalitetssäkringssystemet omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete. De övriga lärosäten som granskats fick omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll.

Läs mer om lärosätesgranskningarna

Doktorandernas välfärd en fråga om hållbarhet

Dagens doktorander är framtidens forskare. Svår stress under forskarutbildningen bäddar inte för att bli en väl fungerande lärare och forskare efter disputationen. Därför kommer morgondagens kvalitet på forskning och högre utbildning att påverkas av hur dagens doktorander mår. Det är uppenbart att universiteten behöver sköta om sina forskarstuderande så att de inte far illa.

Läs mer om doktorandernas välfärd