Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

NVivo introduktionskurs

Mer information om kursen och anmälan

Denna workshop ges endast på engelska. Läs mer och anmäl dig på fakultetens engelska Intramed:

NVivo Introduction Course

Support

Kontakta oss på Bibliotek & IKT via servicedesk@lu.se. Ange NVivo i ämnesfältet.

servicedesk@lu.se

Boka individuell handledning 

Du kan också boka individuell handledning

Boka Bibliotek & IKT:s forskarstöd

Teknisk support och installation av campuslicens

Lunds universitet har en campuslicens för NVivo. Kontakta Med IT via servicedesk@lu.se för hjälp:

servicedesk@lu.se

Kontakt

Maria Johnsson

Kursledare

mjohnsson

Maria Johnsson, bibliotekarie & projektsamordnare