Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Kompetensutvecklingskurser för forskare och doktorander i Bibliotek & IKT:s regi

Kurser, webbinarier och workshoppar – kostnadsfritt för dig som är medarbetare!

  • Litteratursökning och citeringsar i Embase, PubMed, Web of Science och Scopus
  • EndNote: introduktionskurs och workshop för erfarna användare
  • SPSS: grundkurs
  • NVivo: introduktionskurs
  • REDCap: kurser för nya användare
  • Posterdesign: workshop
  • Vetenskapliga figurer: kurs och workshop
  • Öppen data och öppen publicering: webbinarier

Som medarbetare, forskarstuderande eller affilierad vid Medicinska fakulteten kan du kostnadsfritt delta i de kurser och workshops som Bibliotek & IKT-enheten erbjuder. Välkommen med din anmälan!

Skräddarsydd kurs för din forskargrupp?

Vi erbjuder även skräddarsydda kurser till forskargrupper eller en sektion/avdelning. Kontakta oss via Boka forskarstöd