Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Forskningsinfrastruktur på Medicinska fakulteten

Lunds universitet har framstående infrastruktur för forskning inom medicin, biologi och biomedicinsk teknologi. Med hjälp av olika typer av biobilder, masspektrometri, synkotronljus, proteinproduktion & proteinmärkning, finns det möjligheter att studera proteinstrukturer, molekylära interaktioner i celler och vävnader.

Mer information

Utlysning Medicinska fakultetens infrastruktursatsningar