Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

REDCap

Datahanteringsverktyg för kliniska forskningsstudier

REDCap är en webbaserad applikation för elektronisk datainsamling vid forskningsstudier, den hjälper dig som forskare att samla, lagra och rapportera kliniska forskningsdata. 

Applikationer ger dig tillgång till case report-formulär, datainsamling i realtid och möjlighet till dataverifiering/signatur, samt möjlighet att upprätta en kalender för att schemalägga och övervaka kritiska steg i studien som blodprov, patientbesök etc.

Det är en lösning som är både säker och användarvänlig.

Ledare av en klinisk studie kan tilldela olika nivåer av åtkomst till medlemmarna av ett forskningsteam.


Säkerhet

Via fakulteten kan du använda datahanteringslösningen med tät säkerhetskopiering och säker tillgänglighetskontroll som hjälper dig som forskare att samla, lagra och rapportera kliniska forskningsdata, i enlighet med gällande regelverk. 


Komma igång med REDCap

Att använda systemet är gratis för forskargruppsledare som är affilierade med Medicinska fakulteten.

För att få inloggningsuppgifter, kontakta Hans Nielsen via Boka forskarstöd

För mer information, kontakta Carola Tilgmann via Boka forskarstöd

Inloggning

Inloggning till Redcap:


Support

Bibliotek & IKT ombesörjer och ger support till installation av RedCap kostnadsfritt för forskningsgrupper vid fakulteten.

Vi rekommenderar starkt att ni tillsvidare lägger in kodad data tills vi har ännu högre säkerhet på plats.

Kontakt

Kontakta IT-service via LUs Servicedesk:

E-post: servicedesk@lu.se

Vi stödjer dig

Forskarstöd - Bibliotek & IKT
 Forskningsdatahantering

forskarstoed forskningsdatahantering redcap

ProjectREDCap.org

Mer information på REDCaps webbplats: