Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

NVivo

NVivo är ett program för hantering av olika typer av kvalitativa data. Programmet erbjuder möjlighet att strukturera, organisera och koda data i olika format.
Mer information om NVivo finns på QSR Internationals webbplats.

Lunds universitet har en campuslicens som gör det möjligt för studenter och anställda vid LU att installera programmet utan kostnad.


Kom igång med NVivo

Kontakta servicedesk@lu.se om du vill få tillgång till programmet.

Bibliotek & IKT erbjuder introducerande workshoppar som vänder sig till medicinska fakultetens doktorander och forskare. Vid dessa går vi igenom programmets struktur, terminologi och funktioner. Workshopparna riktar sig i första hand till helt nya användare. Se Bibliotek & IKTs kursutbud för aktuella workshoppar och anmälan.

Support

Om du önskar individuell handledning eller workshop vid något särskilt tillfälle, Boka forskarstöd så hör vi av oss till dig.