Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

LUSEC

Högsäker hantering av data vid Medicinska fakulteten

LUSEC är en plattform för att lagra, hantera och analysera data på ett högsäkert sätt och i enlighet med nya GDPR. Plattformen bygger på en lagringslösning baserad på IBM Spectrum Scale, med kryptering av data, samt ett flertal komponenter från Citrix, däribland Citrix StoreFront (säker användarmiljö med diverse programvaror) och Citrix ShareFile (säker filslussningsprogramvara).

Plattformen är i dagsläget huvudsakligen anpassad för de speciella behov forskare vid Medicinska fakulteten har, men kommer i möjligaste mån att i olika etapper utökas och berikas med ytterligare programvaror och funktioner.

LUSEC workshop

Demonstration av plattformen LUSEC.
Lars Nilsson, Bibliotek & IKT:s forskarstöd

Datum för workshop och tillfällen med hands-on-moment annonseras längre fram.


lusec skiss

Syfte

Informationssäkerhet ska vara en integrerad del av det dagliga arbetet, enligt beslut av rektor. För all information gäller krav på

 • Tillgänglighet
 • Riktighet
 • Konfidentialitet
 • Spårbarhet

Krav som LUSEC-plattformen uppfyller

LUSEC-plattformen är en plattform som tydligt uppfyller de krav som ställs på lagring av information enligt lagen om forskning på levande personer, på biologiskt material från människor, samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter. LUSEC-plattformen beaktar speciellt

 • Tydliga processer
 • Behörighetsansökan för åtkomst
 • Stöd för tvåfaktorautentisering
 • Säker och robust lagring, med kryptering av lagrad information
 • Korrekt säkerhetskopiering av lagrad information
 • Kontrollerad åtkomst till informationen på distans
 • Logghantering
 • En säker miljö i vilken ett flertal vetenskapliga applikationer kan användas för diverse beräkningar
 • En säker applikation för att kopiera data in till och ut från den säkra lagringsplatsen

Behörighet

Det finns tre olika behörigheter. För att kunna kopiera data in till eller ut från lagringsplatsen behövs två av behörigheterna, Projektmedlem och Export/Import. Rollen projektägare (forskningsledare), PI, får som standard dessa två behörigheter. Övriga projektmedlemmar kan ansöka om behörigheter enligt nedan, och behörighetsansökan godkännes av PI.

 • Projektmedlem (läs- och skrivrättighet)
 • Läsrätt (läsrättighet)
 • Export/Import (rättighet att kopiera data in till och ut från lagringsplatsen med programvaran ShareFile)

Kostnad

Tjänsten är avgiftsbelagd.


 Support och frågor

 Frågor om LUSEC

 Kontakt: Boka forskarstöd

 Alla användarguider (senaste version)

Kontaktperson

Lars Nilsson
 Forskningsingenjör
 CivIng, TeknLic, Chemical Engineering
 Bibliotek & IKT, rum BMC:F1013
 Medicinska fakulteten