Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

ELN Labguru

Elektronisk labbdagbok

Labguru är en webbaserad elektronisk labbdagbok där du lagrar och hanterar alla dina laboriatorieexperiment.

ELN underlättar kollaborativt arbete i och utanför labbet genom att du har allt på ett ställe: protokoll, material, resultat och idéer.

Verktyget hjälper forskaren att planera experiment, övervaka framsteg, dela resultat och kommentarer, handha inventarier, och organisera relaterade dokument och data.


Säkerhet

Vi lagrar all data i Sverige på våra servar vid Medicinska Fakulteten.
Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft nästa år medför att Bibliotek & IKT kommer att hantera Labguru-konton manuellt.

Alla förändringar begärs av gruppledaren/PI direkt till IT-service.


Kom igång med Labguru

Du som är forskningsgruppledare/PI är ägare till forskargruppens ELN.

Forskningsgruppsledaren ansvarar för finansieringen.

För tillgång till inloggningsuppgifter eller lägga till nya medlemmar, kontakta forskarstöd:

Inloggning 

Ditt inloggningskonto behöver aktiveras för Labguru, därefter kan du logga in här:

Om du har problem att logga in kan du behöva byta lösenord


Support

Bibliotek och IKT ombesörjer och ger support till ELN (Labguru) för forskningsgrupper vid Medicinska fakulteten. 

Tjänsten är avgiftsbelagd med en administrationskostnad.


Hur ser forskningsledaren på ELN?

Kontakt

Kontakta IT-service via LUs Servicedesk:

E-post: servicedesk@lu.se

Vi stödjer dig

Forskarstöd - Bibliotek & IKT
 Forskningsdatahantering

forskningsdatahantering labguru

Labguru.com

Läs mer på Labgurus webbplats:

labguru