Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

DMPRoadmap

System för datahanteringsplaner


I februari 2020 lanserades Lunds universitets nya system för datahanteringsplaner, DMPRoadmap.

Bakgrunden till detta är främst att leva upp till de krav som ställs av Vetenskapsrådet för dem som tilldelats medel fr.o.m 2019. Det krävs då att en datahanteringsplan måste upprättas och att lärosätet ansvarar för att detta krav uppfylls.

I nuläget finns inga specifika mallar upprättade för andra finansiärer. Om finansiären inte ställer specifika krav på mall går det bra att använda Lunds universitets egen mall för datahanteringsplaner som också finns i systemet.

Planerna lagras på en server inom Lunds universitet och rekommendationen är att de inte ska göras publika. De ska däremot bevaras och kan eventuellt arkiveras direkt i systemet.


Logga in

Logga in i DMPRoadmap med LUCAT-ID.


Support

Stöd till forskare kring datahanteringsplaner ges av Bibliotek & IKT.

Frågor skickas till servicedesk@lu.se . Ange gärna DMP i ämnesraden.

Mer information om systemet finns på Medarbetarwebben.