Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Forskningsdatahantering – hantera din data säkert och effektivt

Det finns olika verktyg och system för att enklare hantera den mängd data som forskningsprocessen genererar enligt gällande riktlinjer och lagar. För att undvika tidskrävande arbete i efterhand är det viktigt att ha en tydlig struktur i hur data, material och dokument organiseras under hela forskningsprocessen.

Användbar översiktlig information för dig som leder forskningsprojekt om forskningsdatahantering: inför, under och mot slutet av ett projekt.

Forskningsdatahantering under forskningsprocessen på htbibl.lu.se

DMPRoadmap – Lunds universitets system för datahanteringsplaner

Läs mer om krav på upprätta datahanteringsplaner med DMPRoadmap

Tjänster och system för säker hantering av data vid Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten erbjuder olika verktyg och system för forskningsdatahantering under hela forskningsprocessen.

LUSEC – högsäker hantering av data

LUSEC är en plattform för att lagra, arkivera, bearbeta och analysera känslig data på ett högsäkert sätt i enlighet med nuvarande lagar som reglerar forskning på levande personer, biologiskt material från människor, samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter (GDPR).

Läs mer om informationssäkerhet och LUSEC

LabGuru – elektronisk labbdagbok (ELN)

Elektronisk labbdagbok för klinisk experimentell, preklinisk, klinisk forskning samt registerforskning.

Elektronisk labbdagbok (ELN) underlättar kollaborativt arbete i och utanför labbet genom att du har allt på ett ställe: protokoll, material, resultat och idéer. Du kan effektivt och säkert planera experiment, övervaka framsteg, dela resultat och kommentarer, hantera inventarier samt organisera relaterade dokument och data.

Kom igång med Labguru – så här gör du!

REDCap – hantera kliniska forskningsdata

Datahanteringsverktyget REDCap hjälper dig som forskare att samla, lagra och rapportera kliniska forskningsdata på ett säkert sätt.

REDCap ger dig tillgång till case report-formulär samt möjlighet till datainsamling i realtid och dataverifiering/signatur. Du kan även upprätta en kalender för att schemalägga och övervaka kritiska steg i studien så som blodprov och patientbesök etcetera.

Kom igång med REDCap – så här gör du

NVivo – hantera kvalitativ data

NVivo är ett program för hantering av olika typer av kvalitativa data. Programmet erbjuder möjlighet att strukturera, organisera och koda data i olika format.

Lunds universitet har en campuslicens som gör det möjligt för anställda vid LU att installera programmet utan kostnad.

Kom igång med NVivo – så här gör du!