Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Forskningsdatahantering

För att enklare hantera den mängd data som forskningsprocessen genererar, enligt gällande riktlinjer och lagar, och för att undvika tidskrävande arbete i efterhand är det viktigt att ha en tydlig struktur i hur data, material och dokument organiseras. Detta kan underlättas genom att använda olika verktyg och system.

Hos HT-biblioteken finns användbar information om forskningsdatahantering: inför, under och mot slutet av ett projekt.


Forskningsdatahantering vid Medicinska fakulteten

Forskare vid Medicinska fakulteten erbjuds följande verktyg för forskningsdatahantering:

LUSEC

  • Lagring och arkivering av känslig data
  • Åtkomst till och bearbetning av känslig data

ELN LabGuru

  • Elektronisk labbdagbok
  • För experimentell forskning / preklinisk forskning
  • Även för klinisk samt registerforskning.

REDCap

  • Elektronisk datainsamling
  • För kliniska studier


Kontakt

Bibliotek & IKT ger support för ELN Labguru och REDCap:

Vi stödjer dig

Forskarstöd - Bibliotek & IKT
Forskningsdatahantering

team forskarstoed forskningsdatahantering 1