Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Forskningsdatahantering

För att enklare hantera den mängd data som forskningsprocessen genererar, enligt gällande riktlinjer och lagar, och för att undvika tidskrävande arbete i efterhand är det viktigt att ha en tydlig struktur i hur data, material och dokument organiseras. Detta kan underlättas genom att använda olika verktyg och system.

Hos HT-biblioteken finns användbar information om forskningsdatahantering: inför, under och mot slutet av ett projekt.


Forskningsdatahantering vid Medicinska fakulteten

Forskare vid Medicinska fakulteten erbjuds följande verktyg för forskningsdatahantering:

LUSEC

 • Lagring och arkivering
  av känslig data
 • Åtkomst till och bearbetning
  av känslig data

Mer om LUSEC

luseclogo

ELN LabGuru

 • Elektronisk labbdagbok
 • För experimentell /
  preklinisk forskning
 • Även för klinisk samt
  registerforskning

Mer on Labguru

labguru

REDCap

 • Elektronisk datainsamling
 • För kliniska studier

Mer om REDCap

redcap

Kontakt

Bibliotek & IKT ger support för ELN Labguru och REDCap:

Vi stödjer dig

Forskarstöd - Bibliotek & IKT
Forskningsdatahantering

team forskarstoed forskningsdatahantering 1