Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Bibliotek & IKTs kursutbud

Kurser och workshops kostnadsfritt för dig som är medarbetare

En stor del av bibliotekets verksamhet består av utbildningar. Som medarbetare, forskarstuderande eller affilierad vid Medicinska fakulteten kan du kostnadsfritt delta i de kurser och workshops som vi erbjuder.

Från litteratursökning till presentation av forskningsresultat

Vi ger flertal kurser i  informationssökning i databaser som Embase, PubMed, Web of Science, Cinahl och PsycInfo samt evidensbaserade databaser, Vi ger också kurser i referenshantering i EndNote, SPSS och posterdesign.

Välkommen med din anmälan!


Skräddarsydd kurs för din forskargrupp?

Medicinska fakultetens bibliotek erbjuder även skräddarsydda kurser till forskargrupper eller en sektion/avdelning. Läs mer eller kontakta oss direkt via Boka forskarstöd!


Grund- och forskarutbildning

Medicinska fakultetens bibliotek medverkar även i både planering och genomförande av kursintegrerad undervisning i litteratursökning på fakultetens grund- och forskarutbildningar.

Vill du veta mer om vår integrerade undervisning, vänd dig till respektive utbildningprograms kontaktbibliotekarie.