Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Vetenskaplig kommunikation i teori och praktik, 1,5 hp

Bibliotek och IKT har av forskarutbildningsnämnden uppdraget att ansvara för ”Vetenskaplig kommunikation i teori och praktik, 1,5 hp” som ges regelbundet varje termin.

Kursen ingår i fakultetens utbildning på forskarnivå och är en av flera obligatoriska forskarutbildningskurser. Den ges på svenska och engelska.

Detaljerad kursinformation och anmälan

Kontakt

Matthias Bank
046-222 33 07

Aprile Clark
046-222 18 76

Kursledare

Matthias Bank

Matthias Bank

 

Aprile Clark

Relaterad information