Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

SPSS-kurs

Datum och anmälan

Datum meddelas senare

Kursen består av två tillfällen à tre timmar.
Anmälan avser båda tillfällena.

Kursen ges i Zoom.

Support

Om du har frågor om SPSS eller önskar boka enskild handledning, hör av dig till oss! Eller kontakta Björn Erdal direkt: @med.lu.se

Boka forskarstöd

Målgrupp och innehåll

Målgrupp
Forskare, doktorander och medarbetare inom medicinska fakulteten.

Lärandemål
Syftet med grundkursen i SPSS är att ge en allmän kompetens i att använda programmet. Deltagarna ska kunna bearbeta insamlade data och göra beskrivande statistik, parametriska och icke-parametriska hypotesprövningar samt korrelationer och regressioner (linjära och logistiska).

Översiktligt schema

Att lägga upp databaser i SPSS
Konstruera variabler
Variabeltransformation
Beskrivande statistik
Diagram
Normalfördelning
Järmföra stickprov (t-test och variansanalys samt ickeparametriska metoder)
Korrelation
Linjär regression
Logistisk regression

Vid varje tillfälle kommer det att finnas möjlighet till praktiska övningar.

Våra kurser är kostnadsfria för medarbetare och affilierade vid fakulteten, samt doktorander.

Kontakt

servicedesk@lu.se

Kursledare

 

Björn Erdal