Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Skräddarsydda kurser

Skräddarsydda kurser för forskare och lärare

Vi erbjuder skräddarsydda kurser och workshops i informationshantering och litteratursökning (Web of Science, PubMed, Cinahl, Cochrane Library, PsycInfo), figurdesign, och referenshantering till institutioner, sektioner/avdelningar samt till enskilda forskargrupper.

Efter överenskommelse anpassas upplägg och innehåll till deltagarnas särskilda behov. Det kan vara en fas i avhandlings- eller forskningsarbetet som kan utgå från konkreta fråge- och problemställningar.

Kontakt och mer information

Stöd till forskning, lärande och undervisning

Carola Tilgmann 
046-222 33 40

Maria Björklund
046 - 222 18 36


Kursintegrerad undervisning på fakultetens utbildningar

Vi erbjuder även kursintegrerad undervisning i litteratursökning på olika nivåer för studenter på grundutbildningar, samt inom vidareutbildnings- och fortbildningskurser.

Inför studenters uppsatsskrivning eller mindre skriftliga uppgifter samt vid PBL-baserad utbildning, där studenterna förväntas arbeta självständigt och där informationssökning och informationshantering ingår som en del av lärandet, erbjuder vi seminarier och workshops i litteratursökning med fokus på att effektivt och självständigt hitta relevanta vetenskapliga artiklar.

Kontakt och mer information