Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Utbildning i REDCap

Datahanteringsverktyget REDCap

REDCap är en användarvänlig applikation för elektronisk datainsamling vid forskningsstudier. Verktyget hjälper dig som forskare att samla, lagra och rapportera kliniska forskningsdata på ett säkert sätt. REDCap är kostnadsfri för affilierade forskargruppsledare vid Medicinska fakulteten.

Kom igång med REDCap

Mer information om REDCap på våra REDCap-sida på Intramed

REDCap-kurs

Bibliotek och IKT:s forskarstöd erbjuder en kostnadsfri kurs i REDCap för forskargruppsledare affilierade vid Medicinska fakulteten.
Kursen hålls på svenska som standard men hålls på engelska vid önskemål.  Under 2021 genomförs alla kurser digitalt i Zoom. Vill du delta men är inte affilierad kan du skicka en förfrågan till kursledare Awa Jammeh via servicedesk@lu.se.

Kursen är uppdelad i fyra moduler som alla ges tre gånger per termin. Det går att anmäla sig till en enstaka modul. En kursmodul är 1 timme och 45 minuter lång.

Innehåll, datum och länk till anmälan

Modul 1
alla som anmäler sig till modul 1 måste ha gått kursen om personuppgiftshantering som finns i Kompetensportalen: Online kurs Personuppgifter i forskning på Kompetensportalen lu.se
Introduktion och REDCap support
Skapa ett grundprojekt i REDCap
Genomgång av arbetsflödesmodell
Data Management Platform (DMP)

14 september, klockan 13.15–15.00: anmälan modul 1, 14 september
12 oktober, klockan 13.15–15.00: anmälan modul 1, 2 oktober
16 november, klockan 13.15–15.00: anmälan modul 1, 16 november

Modul 2
Respondenthantering
Import och export i REDCap

21 september, klockan 13.15–15.00: anmälan modul 2, 21 september
19 oktober, klockan 13.15–15.00: anmälan modul 2, 19 oktober
23 november, klockan 13.15–15.00: anmäölan modul 2, 23 november

Modul 3
Upprepande instrument
Randomisering
Longitudinella projekt

28 september, klockan 13.15–15.00: anmälan modul 3, 28 september
26 oktober, klockan 13.15–15.00: anmälan modul 3, 26 oktober
30 november, klockan 13.15–15.00: anmälan modul 3, 30 november

Modul 4
Övriga funktioner
API och Mobil-app

5 oktober, klockan 13.15–15.00: anmälan modul 4, 5 oktober 
9 november, klockan 13.15–15.00: anmälan modul 4, 9 november 
7 december, klockan 13.15–15.00:  anmälan modul 4, 7 december

Kontakt

Kontakta Awa Jammeh via:

servicedesk@lu.se

Kursledare

Awa Jammeh. Foto.
Awa Jammeh