Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Posterkurs

Datum och anmälan

På svenska

Datum annonseras senare

In English

Dates to be announced

Innehåll

Kursen fokuserar på grundläggande teorier kring visuell kommunikation och disposition av text och bild på en given yta för en specifik målgrupp.
Teori varvas med diskussion.
Lunds universitets postermallar presenteras.

Efter kursen ska kursdeltagarna känna sig mer insatta i hur de kan utforma sin poster så att den blir lättläst och tilltalande.

InDesign-momentet ingår inte längre i kursen. Det erbjuds vid separata tillfällen: Adobe InDesign – Introduktion

Avgift

Ingen avgift. Våra kurser är kostnadsfria för medarbetare och affilierade vid fakulteten.

Support

Om du har frågor om posterdesign, Lunds universitets postermallar, Adobe InDesign, eller önskar boka enskild handledning, hör av dig via formuläret:

Boka forskarstöd

Kontakt

Aprile Clark
046-222 18 76

Katarina Jandér
040-39 15 03

Kursledare

aprile clark

Aprile Clark

katarina jander

Katarina Jandér

Relaterat