Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

EndNote introduktion

Datum och anmälan

EndNote introduktionskurs för Windows-användare

Torsdag 11 november, kl 13:00 – 15:00
CRC Datorsal 92-10-011, Malmö
Kursen hålls på svenska.
Anmälan

Ta med din bärbara lap-top med EndNote programmet installerat.
Kontakta LU ServiceDesk för att få hjälp med installation.

EndNote introduktionskurs för Mac-användare

Torsdag 14 oktober, kl 13:00 – 15:00 i Zoom
Kursen hålls på engelska.
Anmälan

Onsdag 8 december, kl 13:00 – 15:00
HSC, datorsal C217, Lund
Kursen hålls på svenska.
Anmälan

Du behöver ha EndNote-programmet installerat på din Mac.
Kontakta LU ServiceDesk för att få hjälp med installation:

Support

Om du har frågor om EndNote eller önskar boka enskild handledning, hör av dig till oss!

Boka forskarstöd

Målgrupp och innehåll 

Kursen lämpar sig bra både för nybörjare av EndNote och för de som vill fräscha upp sina kunskaper av programmet.

Grundkursen syftar till att underlätta arbetet med referenshantering genom att ge kursdeltagarna en övergripande presentation av programmet och möjlighet att prova några av funktionerna. Kursen fokuserar på de två grundfunktionerna: skapa och organisera ett referensbibliotek och skapa ett manuskript i Word med en formriktig referenslista. 
 
Kursen ger dig möjlighet till att själv arbeta med EndNote under handledning. En kortare manual tillhandahålls av kursledarna.

Våra kurser är kostnadsfria för medarbetare och affilierade vid fakulteten, samt doktorander.