Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Bibliotek & IKT:s kurser för forskare och doktorander

Kurser och workshops kostnadsfritt för dig som är medarbetare

Bibliotek och IKT ger flertal bland annat kurser i:

  • Embase, PubMed, Web of Science och Scopus
  • EndNote
  • SPSS
  • NVivo
  • posterdesign
  • figurdesign
  • REDCap

Som medarbetare, forskarstuderande eller affilierad vid Medicinska fakulteten kan du kostnadsfritt delta i de kurser och workshops som vi erbjuder. Välkommen med din anmälan!

Skräddarsydd kurs för din forskargrupp?

Vi erbjuder även skräddarsydda kurser till forskargrupper eller en sektion/avdelning. Kontakta oss via Boka forskarstöd

Skräddarsydda kurser för fakultetens forskare och lärare