Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Ange din affiliering rätt

Tänk på att ange din tillhörighet rätt för att säkerställa att publikationer tillgodoräknas Lunds universitet.

  • Ange affiliering enligt formatet: ”Enhet, Institution, Organisation, Stad, Land”
  • Om en forskare är knuten till både universitetet och till Region Skåne – ange affilieringen enligt formatet:

    "Anesthesia & Intensive Care, Department of Clinical Sciences Lund, Lund University, Skane University Hospital, Lund, Sweden"

    "Clinical and Molecular Osteoporosis Research Unit, Department of Clinical Sciences Malmö, Lund University and Department of Orthopedics, Skåne University Hospital, Malmö, Sweden"

    Observera att ovanstående enbart är exempel, forskaren ska ange den sjukvårdsförvaltning inom Region Skåne som forskaren tillhör.

  • Skane rekommenderas framför Scania.