Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Vad är H-index - och hur hittar du ditt H-index

H-index är ett vanligt bibliometriskt mått som används för att utvärdera forskare. H-index kombinerar produktivitet, dvs antal artiklar, med citeringar per artikel.
Du kan relativt enkelt slå upp en forskares H-index i databaserna Scopus och Web of Science.

Instruktionsfilm om h-index

H-index: vad är det och hur hittar man? på lu.instructuremedia.com

Hitta ditt H-index i Scopus

  1. I Scopus, använd Authors search.
  2. Skriv in efternamn och förnamn i respektive sökfält, klicka på Search.
  3. Du får upp din Scopus författarprofil eller eventuellt flera profiler ifall det finns flera forskare med samma namn. För varje författare framgår H-index i tredje kolumnen.

Kontakta Bibliotek och IKT:s forskarstöd om något verkar oklart eller inkorrekt med din Scopus-profil: servicedesl@lu.se

Hitta ditt H-index i Web of Science Core Collection

  1. Öppna WoS Core Collection och gå till Author Search. Mata in efternamn och förnamn i respektive sökfält och klicka på Find.
  2. På nästa sida får du upp din Web of Science author record. På högra sidan framgår H-index. Om du vill kan du klicka på Claim this record och verifiera att publikationslistan är rätt, alternativt skicka feedback med önskemål om ändringar.