Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Bibliometri

Bibliometri innebär kvantitativ analys av vetenskapliga publikationer.
Det kan exempelvis innebära att mäta produktivitet i form av antal publikationer, mäta publikationers genomslag (impact) i form av citeringar eller att ta fram och se samarbetsmönster och ämnesstrukturer.


Bibliotek & IKTs forskarstöd kan hjälpa till att ta fram:

  • Publiceringsstatistik och citeringsdata för Medicinska fakulteten, på institutions- och forskargruppsnivå
  • kollaborationer med andra lärosäten på forskargrupps- och individnivå
  • vetenskapligt genomslag i form av medelcitering (citations per publication, CPP)
  • analys av forskare på individnivå med H-index, totala antalet citeringar, mest citerade publikationer
  • publikationsmönster, t.ex. artikelproduktion per år, artiklar per tidskrift, artiklar per IF-range
  • analys av tidskrifter med IF (impact factor) och andra mått
  • utvärdering av publikationer och forskningsalster med nästa generations metri (Altmetri)

Kontakta oss för att diskutera bibliometriska analyser och vad vi kan hjälpa till med.


Kontakt

Vi stödjer dig

Forskarstöd - Bibliotek & IKT
Bibliometri

forskarstoed bibliometri

Skaffa unikt forskarID