Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Bibliometri

Vad är bibliometri?

Bibliometri innebär kvantitativ analys av vetenskapliga publikationer. Det kan exempelvis innebära att mäta produktivitet i form av antal publikationer, mäta publikationers genomslag (impact) i form av citeringar eller att ta fram och se samarbetsmönster och ämnesstrukturer.

Behöver du hjälp med publiceringsmönster, citeringsdata, utvärdering av genomslag för dina publikationer?

Bibliotek & IKTs forskarstöd kan hjälpa dig med

  • Publiceringsstatistik och citeringsdata på institutions- och forskargruppsnivå
  • Kollaborationer med andra lärosäten på forskargrupps- och individnivå
  • Analys av forskare på individnivå utifrån H-index, totala antalet citeringar och mest citerade publikationer
  • Publikationsmönster, till exempel artikelproduktion per år, artiklar per tidskrift och artiklar per IF-range
  • Vetenskapligt genomslag i form av medelcitering
  • Analys av tidskrifter utifrån impact factor (IF) eller andra mått
  • Uvärdering av publikationer och forskningsalster med altmetri

Support till bibliometri

Kontakta oss för att diskutera bibliometriska analyser och vad vi kan hjälpa till med. Kontakta oss via servicedesk@lu.se, ange bibliometri i ämnesfältet.

Ange din affiliering på rätt sätt är A och O

Tänk på att ange din tillhörighet på rätt sätt för att säkerställa att publikationer tillgodoräknas Lunds universitet.

  • Ange affiliering enligt formatet: ”Enhet, Institution, Organisation, Stad, Land”.
  • Om en forskare är knuten till både universitetet och till Region Skåne – ange affilieringen enligt följande exempel: "Anesthesia & Intensive Care, Department of Clinical Sciences Lund, Lund University, Skane University Hospital, Lund, Sweden" respektive "Clinical and Molecular Osteoporosis Research Unit, Department of Clinical Sciences Malmö, Lund University and Department of Orthopedics, Skåne University Hospital, Malmö, Sweden".
  • Skane rekommenderas framför Scania.

Tänk på att ange din tillhörighet rätt för att säkerställa att publikationer tillgodoräknas Lunds universitet