Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Bibliometri

Bibliometri innebär kvantitativ analys av vetenskapliga publikationer. Det kan exempelvis innebära att mäta produktivitet i form av antal publikationer, mäta publikationers genomslag (impact) i form av citeringar eller att ta fram och se samarbetsmönster och ämnesstrukturer.


Bibliotek & IKTs forskarstöd kan hjälpa till att ta fram:

  • Publiceringsstatistik och citeringsdata för Medicinska fakulteten, på institutions- och forskargruppsnivå
  • kollaborationer med andra lärosäten på forskargrupps- och individnivå
  • vetenskapligt genomslag i form av medelcitering (citations per publication, CPP)
  • analys av forskare på individnivå med H-index, totala antalet citeringar, mest citerade publikationer
  • publikationsmönster, t.ex. artikelproduktion per år, artiklar per tidskrift, artiklar per IF-range
  • analys av tidskrifter med IF (impact factor) och andra mått.

Kontakta oss för att diskutera bibliometriska analyser och vad vi kan hjälpa till med.


Bibliometriska uppdrag

Skaffa unikt forskarID

Vi stödjer dig

Forskarstöd - Bibliotek & IKT
Bibliometri

forskarstoed bibliometri