Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Beställa artiklar och fjärrlån

Som medarbetare eller affilierad vid Medicinska fakulteten kan du beställa artikelkopior eller fjärrlån av böcker som inte finns hos oss eller på något annat bibliotek vid Lunds universitet. Kontrollera gärna att tidskriften inte finns tillgänglig på Lunds universitet innan du beställer. Du kan söka efter tidskrifter i universitets söktjänst LUBsearch:

Sök tidskrifter i LUBsearch på Lunds universitets bibliotek webbplats

Beställa fjärrlån eller artiklar för dig som har Lucat-id

Formulär för artikelkopior och fjärrlånebeställningar på basill.lub.lu.se

Beställa fjärrlån eller artiklar för medarbetare eller Region Skåne-anställda utan Lucat

Bok- och artikelkopiebeställningar för affilierade utan Lucat-id

Prislista artiklar och fjärrlån

Artikelkopior kostar 80 kr/artikel.
Inlån av böcker från bibliotek inom Norden: ingen kostnad.
Inlån från bibliotek utanför Norden: 150 kr/bok


Artiklar från trycka tidkrifter i Universitetsbibliotekets depåer

Lunds universitets bibliotek har en inskanningsservice – LUBITO– för artiklar främst i utländska tidskrifter, där materialet finns i Universitetsbibliotekets depåer. Artiklarna skickas som pdf-filer och är kostnadsfritt. Logga in med din Lucat.

Lunds universitets inskanningsservice – LUBITO

Kontakt

Om du har frågor om dina beställningar, kontakta Bibliotek och IKT:s fjärrlåneservice:

 fjarrlan@med.lu.se