Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Beställa artiklar och fjärrlån

Som medarbetare eller affilierad vid Medicinska fakulteten kan du beställa artikelkopior eller fjärrlån av böcker som inte finns hos oss eller på något annat bibliotek vid Lunds universitet. Kontrollera gärna att tidskriften inte finns tillgänglig på Lunds universitet innan du beställer.

Beställa fjärrlån eller artiklar med Lucat-id

Formulär för artikelkopior och fjärrlånebeställningar på basill.lub.lu.se

Prislista artiklar och fjärrlån

Artikelkopior: 80 kr/artikel.
Inlån av böcker från bibliotek inom Norden: Ingen kostnad
Inlån från bibliotek utanför Norden: 150 kr/bok

Kontakt

Om du har frågor om dina beställningar, kontakta Bibliotek och IKT:s fjärrlåneservice:

 fjarrlan@med.lu.se