Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nominera till mastersuppsats

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, en av Sparbanken Skånes ägarstiftelse, donerar 16 miljoner kronor till strokeforskning vid Lunds universitet under en sexårsperiod. I samband med denna satsning bjuder Medicinska fakulteten in forskare och lärare att nominera mottagare av Färs & Frostas pris för särskilt framstående mastersuppsats.

Masterspriserna är på 25 000 kr vardera och ska delas ut för de två bästa uppsatser som under året innan utlysningstillfället (vårtermin och hösttermin) godkänts och företrädelsevis är uppsatser inom arbeten kring hjärnans sjukdomar.Uppsatserna ska vara av hög kvalitet, visa på skicklighet i teori och tillämpning. Priserna delas ut i samband med Strokedagen 2021. Priset kan inte sökas.

För att nominera en mastersstudent till priset, skicka in följande:

  1. Namn på nominerad student
  2. Den nominerade studentens masteruppsats
  3. Kort motivering till nomineringen, max en A4 sida

Nomineringarna bedöms av en kommitté bestående av tre sakkunniga och en ordförande samt en styrelseledamot från stiftelsen som har yttranderätt. Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta fattar ett beslut baserat på kommitténs rekommendation om vilka som ska motta masterspriserna.

Nomineringen ska skickas till Ella Berg på e-postadress: ella.berg@med.lu.se senast 2021-03-15.

Upplysningar om priset lämnas av Jan Nilsson via e-mail:  jan.nilsson@med.lu.se

Upplysningar om nomineringsförfarandet lämnas av Ella Berg på ella.berg@med.lu.se eller telefon 046-222 30 18

Frågor om innehållet: Ella Berg