Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nominera till forskningspriset

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, en av Sparbanken Skånes ägarstiftelse, donerade under 2016 16 miljoner kronor till strokeforskning vid Lunds universitet under en sexårsperiod. I samband med denna satsning bjuder Medicinska fakulteten in forskare och lärare att nominera en mottagare av Färs & Frostas forskningspris.

Forskningspriset är på 100 000 kronor och utdelas till en forskare som försvarat sin doktorsavhandling maximalt fyra år innan utlysningstillfället. Forskaren ska ha visat prov på särskilt framstående arbete. Forskningen ska rymmas inom området Stroke. Det är även önskvärt med en tydlig koppling till preventionsinsatser, vård och/eller rehabilitering av patienter. Avhandlingen, som beslutet delvis kommer baseras på ska vara av hög kvalitet, visa på skicklighet i teori och tillämpning samt visa på potential för fortsatt långsiktig kunskapsutveckling. Hänsyn kommer även att tas till om forskaren uppvisar ambition att fortsätta sin forskarkarriär inom stroke-området.

För att nominera en forskare till forskningspriset, ska följande skickas in:

  1. Namn på nominerad forskare
  2. Den nominerade forskarens CV, publikationslista samt en länk till vederbörandes avhandling
  3. Kort motivering till nomineringen, max en A4 sida

Nomineringarna bedöms av en kommitté bestående av tre sakkunniga och en ordförande samt en styrelseledamot från stiftelsen som har yttranderätt. Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta fattar ett beslut baserat på kommitténs rekommendation om vem som ska motta forskningspriset.

Nomineringen ska skickas till Ella Berg på e-postadress: ella.berg@med.lu.se senast 2021-03-15.

Upplysningar om priset lämnas av Jan Nilsson via e-mail: jan.nilsson@med.lu.se

Upplysningar om nomineringsförfarandet lämnas av Ella Berg, 046-222 30 18 eller via e-post ella.berg@med.lu.se

Frågor om innehållet: Ella Berg