Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Anslag och priser till strokeforskning från Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta

Aktuella utlysningar


Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, en av Sparbanken Skånes ägarstiftelse, har under 2016 donerat 16 miljoner kronor till strokeforskning vid Lunds universitet under en sexårsperiod.
Den största delen av pengarna ska användas till forskningsmedel som går till den främsta strokeforskningen vid Lunds universitet. Pengarna används även till priser som årligen ska delas ut till den bästa avhandlingen. Priset  delas ut vid seminariet ”Strokedagen i Lund”, arrangerat av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Region Skåne med stöd från Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, i nära anslutning till Internationella strokedagen i oktober. Då får en intresserad allmänhet en chans att träffa och lyssna på forskare inom strokeområdet.

Frågor om innehållet: Ella Berg