Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Anslag och priser till strokeforskning från Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, en av Sparbanken Skånes ägarstiftelse, har under 2016 donerat 16 miljoner kronor till strokeforskning vid Lunds universitet under en sexårsperiod.
Den största delen av pengarna ska användas till forskningsmedel som går till den främsta strokeforskningen vid Lunds universitet. Pengarna används även till priser som årligen ska delas ut till den bästa avhandlingen. Priset  delas ut vid seminariet ”Strokedagen i Lund”, arrangerat av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Region Skåne med stöd från Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, i nära anslutning till Internationella strokedagen i oktober. Då får en intresserad allmänhet en chans att träffa och lyssna på forskare inom strokeområdet.


Aktuella utlysningar

Utlysning av forskningsmedel
Forskningsanslagen är i första hand avsedda för disputerade, självständiga forskare med en vetenskaplig meritering som motsvarar docentkompetens. Granskningskommittén välkomnar också bra projekt från unga, lovande forskare som önskar etablera självständig verksamhet.
Deadline för ansökan är 2018-03-01.

Nominera till forskningspriset
Forskningspriset är på 100 000 kronor och utdelas till en forskare som försvarat sin doktorsavhandling maximalt fyra år innan utlysningstillfället. Forskaren ska ha visat prov på särskilt framstående arbete. Forskningen ska rymmas inom området stroke.
Deadline för nominering är 2018-03-01.