Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Medicinska fakultetens anvisningar för stipendier

Stipendier inrättas med externa medel och är avsedda för stipendiemottagarens egen förkovran. Fakulteten beslutar om inrättande och tilldelning av stipendium. Dessa stipendier får inte avse arbete och alla stipendier ska ledigförklaras. Stipendium får utgå till en och samma person under högst 24 månader vid Lunds universitet. 


Ansökan om inrättande och stipendium-tilldelning

Stipendiebelopp 2019 vid Medicinska fakulteten

 
Följande stipendiebelopp tillämpas för stipendier 2019 med utgångspunkt från det förhöjda prisbasbeloppet för 2019 (47.400 kr).

Utbildningsstipendium- grundnivå/avancerad nivå

  • 10.700 kr/mân – 13.300 kr/mân (22,5% – 28% av 47.400 kr och upp till anvisad nivå för doktorander)
  • 13.300kr/mân (28 % av 47.400 kr) utbildningsstipendium pâ forskarnivâ (externt stipendium)

Sommarstipendium 

  • 10.700 kr/mân

Postdoktoralt stipendium 

  • 19.000 kr/mân- 28.400 kr/mân (40% – 60 %) av 47.400 kr

Stipendiehandläggare vid Medicinska fakulteten

Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Marina Hultberg, Rebecca Nordh, Sofia Sönnerstedt

Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Annika Törling-Ring

Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö

Claes Moreau, Sara Tvermoes

Institutionen för laboratoriemedicin

Emelie Jalgén

Institutionen för hälsovetenskaper

Sarah Quist

Institutionen för translationell medicin

Sandra KlinthDiana Vaduva

Medicinska fakulteten

Malin Rehnstam, Caterina Ivarsson

Medicinska fakultetens sommarstipendier

Ann Ivarsson

Policy och föreskrifter

Beslutsfattare vid Medicinska fakulteten

  • Beslut om inrättande av stipendium: Dekanus Erik Renström
  • Beslut om tilldelning: Biträdande kanslichef Lennart Angere
  • Beslut om tilldelning, förlängningar: Institutionens prefekt

Andra typer av stipendier

Andra typer av stipendier som universitets- och nationsstipendiet, resebidrag för studerande, fakulteternas rese- och forskningsbidrag utannonseras på stipendieportalen.