Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Medicinska fakultetens anvisningar för stipendier

Stipendier inrättas med externa medel och är avsedda för stipendiemottagarens egen förkovran. Fakulteten beslutar om inrättande och tilldelning av stipendium. Dessa stipendier får inte avse arbete och alla stipendier ska ledigförklaras. Stipendium får utgå till en och samma person under högst 24 månader vid Lunds universitet. 

Ansökan om inrättande och stipendium-tilldelning

Stipendiebelopp 2018 vid Medicinska fakulteten

Följande stipendiebelopp tillämpas för stipendier 2018 med utgångspunkt från det förhöjda prisbasbeloppet för 2018 (46.500 kr).

Utbildningsstipendium- grund nivå/avancerad nivå inklusive humanbiologi
10.500  kr/mån – 13.000 kr/mån  (22,5% - 28% av 46.500 kr och upp till anvisad nivå för doktorander)

Utbildningsstipendium- forskarnivå
Kontakta institutionens stipendiehandläggare.

Sommarstipendium
10.500  kr/mån

Postdoktoralt stipendium
18.600 kr/mån – 27.900 kr/mån (40 % -60 %) av 46.500 kr

Stipendiehandläggare vid Medicinska fakulteten

Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Marina Hultberg, Rebecca Nordh

Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Annika Törling-Ring

Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö

Claes Moreau, Sara Tvermoes

Institutionen för laboratoriemedicin Lund

Emelie Jalgén

Institutionen för hälsovetenskaper

Sarah Quist

Institutionen för translationell medicin

Diana Vaduva

Medicinska fakulteten

Malin Rehnstam (föräldraledig), Sofia Sonnerstedt) och Inga-Lena Karlsson

Medicinska fakultetens sommarstipendier

Kit Armini

Policy och föreskrifter

Beslutsfattare vid Medicinska fakulteten

  • Beslut om inrättande av stipendium: Dekanus Erik Renström
  • Beslut om tilldelning: Biträdande kanslichef Lennart Angere
  • Beslut om tilldelning: förlängningar: Institutionens prefekt

Andra typer av stipendier

Andra typer av stipendier som universitets- och nationsstipendiet, resebidrag för studerande, fakulteternas rese- och forskningsbidrag utannonseras på stipendieportalen.