Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Medicinska fakultetens anvisningar för stipendier

Här publiceras information om och rutiner för stipendiehandläggning. Informationen riktar sig till chefer och stipendiehandläggare.

Ledigkungörelser

Snabbguide till denna webbsida

Vad är ett stipendium?

Stipendium är ett bidrag (utan krav på prestation), en möjlighet för en stipendiat att förkovra sig inom ett område.

Det finns olika sorters stipendium och den här sidan behandlar interna utbildningsstipendier och interna postdoktorala stipendier vid Medicinska fakulteten. Med interna stipendier menas stipendier som (med externa medel) inrättas, utlyses och tilldelas av LU.

Utbildningsstipendier syftar till att ge studenter på grund- eller avancerad nivå en möjlighet till praktisk erfarenhet av att forska och uppmuntra till att i framtiden bedriva egna studier på forskarnivå.

Postdoktorsstipendier har som mål att främja internationalisering och bidra till meritering efter avlagd doktorsexamen. I enlighet med universitetets föreskrifter ska förkovran inom forskning efter avlagd doktorsexamen i första hand utgöras av en tidsbegränsad anställning som postdoktor och stipendiefinansiering ska undvikas så långt det är möjligt. 

Steg-för-steg-guider för att inrätta och tilldela stipendium

Vill du inrätta eller förlänga ett stipendium vid din institution? Här finns all information du behöver! Fler frågor? Kontakta stipendiehandläggaren vid din institution!

Guider för att för att inrätta och tilldela stipendium

Blanketter för att inrätta och tilldela stipendium

Mallar för stipendiehandläggare

Förslag på övriga mallar

Vanliga frågor och svar (FAQ)

Vilket belopp ska du ange?

Stipendiebelopp (rekommenderade belopp) från och med 2022-03-09:

Utbildningsstipendium – grundnivå/avancerad nivå
11 100 kronor per månad (maxbelopp 13 500 kronor)

Sommarstipendium
11 100 kr per månad

Postdoktoralt stipendium
Normalbeloppet är 29 000 kr per månad. Beloppet kan dock läggas mellan
24 600 kr per månad – 29 000 kr per månad.


Stipendiehandläggare vid Medicinska fakulteten

Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Sofia SönnerstedtMarina Hultberg och Maria Palmkron

Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Elin Gudmundson

Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö

Linnea Gard, Sarah Quist 

Institutionen för laboratoriemedicin

Irene Bergstrand, Petter Almqvist Intersoll

Institutionen för hälsovetenskaper

Brenda Tai

Institutionen för translationell medicin

Diana Vaduva

Medicinska fakulteten

Linda Meri, Barbro Soliman

Medicinska fakultetens sommarstipendier

Dennis Persson

Tilläggsstipendium, forskarnivå

Anette Saltin

Regelverk

Dessa dokument ger utförlig information om stipendieregelverket vid Lunds universitet och Medicinska fakulteten. Om du inte hittar svar på din fråga eller behöver hjälpa med att tolka regelverket, kontakta stipendiehandläggaren.

Försäkring för stipendiater

Försäkringar för stipendiater - Medarbetarwebben (lu.se) 

Insurance for scholarship holders - Staff Pages (lu.se)