Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Medicinska fakultetens anvisningar för stipendier

Stipendier inrättas med externa medel och är avsedda för stipendiemottagarens egen förkovran. Fakulteten beslutar om inrättande och tilldelning av stipendium. Dessa stipendier får inte avse arbete och alla stipendier ska ledigförklaras. Stipendium får utgå till en och samma person under högst 24 månader vid Lunds universitet. 

Ansökan om inrättande och stipendium-tilldelning

Stipendiebelopp 2017 vid Medicinska fakulteten

Följande stipendiebelopp tillämpas för stipendier 2017 med utgångspunkt från det förhöjda prisbasbeloppet för 2017 (45.700 kr).

Utbildningsstipendium- grund nivå/avancerad nivå inklusive humanbiologi
10.300  kr/mån – 12.800 kr/mån  (22,5% - 28% av 45.700 kr och upp till anvisad nivå för doktorander)

Utbildningsstipendium- forskarnivå
12800kr/mån- (28 % av 45.700 kr) utbildningsstipendium på forskarnivå (externt stipendium)

Sommarstipendium
10.300  kr/mån

Postdoktoralt stipendium
18.300 kr/mån – 27.400 kr/mån (40 % -60 %) av 45.700 kr

Stipendiehandläggare vid Medicinska fakulteten

Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Sofia Sönnerstedt

Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Annika Törling-Ring

Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö

Claes Moreau, Sara Tvermoes

Institutionen för laboratoriemedicin Lund

Johanna Porsklev Burfelt, Emelie Jalgén

Institutionen för translationell medicin

Ulrika af Sillén, Diana Vaduva

Medicinska fakulteten

Malin Rehnstam och Inga-Lena Karlsson

Medicinska fakultetens sommarstipendier

Jessica Lindell

Policy och föreskrifter

Beslutsfattare vid Medicinska fakulteten

  • Beslut om inrättande av stipendium: Dekanus Gunilla Westergren-Thorsson
  • Beslut om tilldelning: Biträdande kanslichef Lennart Angere
  • Beslut om tilldelning: förlängningar: Institutionens prefekt

Andra typer av stipendier

Andra typer av stipendier som universitets- och nationsstipendiet, resebidrag för studerande, fakulteternas rese- och forskningsbidrag utannonseras på stipendieportalen.