Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

IKVLs anvisningar för stipendier

Här publiceras ledigkungörelser av stipendier inrättade vid institutionen samt information om och rutiner för stipendiehandläggning.

Steg-för-steg-guider för att inrätta stipendium

Vill du inrätta eller förlänga ett stipendium vid din avdelning? Här finns all information du behöver! Fler frågor? Kontakta stipendiehandläggaren!

Blanketter för att inrätta och tilldela stipendium

Vilket belopp ska du ange?

Vilken rapportkod ska du ange?

Mallar för utlysning

Alla stipendier (förutom förlängningar) måste utlysas. 

Regelverket

Dessa dokument ger utförlig information om stipendieregelverket vid Lunds universitet och Medicinska fakulteten. Om du inte hittar svar på din fråga eller behöver hjälpa med att tolka regelverket, kontakta stipendiehandläggaren.