Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Anslag & stipendier

Anslagskalendariet

Här hittar du aktuella forskningsanslag från externa finansiärer. Filtrera enligt kategori eller anslagstyp, eller sök i sökrutan i menyn för att visa anslag.

OBS! Väljer du ingen kategori, typ eller sökord syns inga anslag i listan.

Stipendier och anslag från fakulteten

Här hittar du aktuella stipendier och anslag från Medicinska fakulteten, t.ex. post-doc stipendium och sommarstipendium.

ALF-medel

Här hittar du avtal, anvisningar och ansökningsblanketter för att söka ALF-medel samt vanliga frågor och svar.

ALF-medel

LU-gemensamma resurser