Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Stöd till forskning

Kliniska studier - ny webbplats

Webbplatsen är ett stöd för bland andra forskare som är intresserade av att genomföra en klinisk studie och för patienter som vill veta mer om att delta i en studie. Via webbplatsen kan också personer som arbetar med kliniska studier, från industri, akademi och sjukvård, få hjälp till kontakt med sin regionala nod för ytterligare stöd.

www.kliniskastudier.se