Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Stöd till forskning

Kliniska studier Sverige

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregionen. Systemet består av sex regionala noder som är utsedda att representera respektive region, Kommittén för kliniska studier och Enheten för kliniska studier vid Vetenskapsrådet.

På kliniskastudier.se kan du som forskare få information om hur en klinisk studie genomförs. Patienter kan få veta mer om att delta i en studie. De regionala noderna erbjuder ytterligare stöd för personer som arbetar med kliniska studier från både akademi och sjukvård samt industri.

Kliniska studier Sverige:

Regional nod för kliniska studier i södra sjukvårdsregionen