Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Utbyte och kompetensutveckling utomlands

Du som är medarbetare vid LU, doktorand eller har en annan anställning där du undervisar LU:s studenter har möjlighet att söka bidrag till fortbildning och kompetensutveckling utomlands. Genom en internationell erfarenhet inom din tjänst kan du bredda ditt nätverk, öka dina interkulturella kompetenser och utveckla eller fördjupa befintliga samarbeten.

Önskan om internationell mobilitet kan ingå i den individuella kompetensutvecklingsplanen. Det finns goda möjligheter att som medarbetare söka finansiering för sina besök utomlands.

Steg för steg – så gör du

Oavsett om det gäller att undervisa utomlands, gå en kurs, besöka en intressant institution, avdelning eller forskargrupp, ska du noga förbereda mobiliteten i god tid och sätta upp mål och förväntade resultat. Genom planering och förberedelse får du ut mest av sina erfarenheter och nyvunna kunskapar. Det underlättar också när du delar med dig av dina erfarenheter och kunskaper efter mobiliteten. 

1. Tala med din chef och planera

Tala med din chef om ditt intresse för att genomföra en internationell mobilitet. Börja planera i god tid, detta ger både dig och din arbetsplats tid att förbereda sig inför mobiliteten. Nedan finner du frågor du kan ställa dig och praktiska tips att tänka på innan du bestämmer dig för att ansöka om en period utomlands:

  • Varför? Vad vill jag lära mig? Hur är det relevant i min tjänst? Vad har jag för mål? Skriv ner syfte och mål med din mobilitet. Skriv ned de förväntade resultaten, både för dig och för din arbetsplats eller forskargrupp.
  • Vad? Hur kan jag nå mina mål genom en internatioenll erfarenhet?
  • Var? Var kan jag lära mig detta? Språk? Kontakta mottagande institution, kommunicera dina mål och förväntningar samt identifiera en kontaktperson
  • Vem? Åka själv eller med en kollega?
  • När? När passar det att jag är borta från min arbetsplats en vecka?
  • Hur? Finns det finansiering till detta? Kan min avdelning täcka eventuella kursavgifter?

2. Vart kan jag åka?

3. Finansiering