Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Strategiska samarbeten

Lunds universitet och medicinska fakulteten ingår i ett flertal nätverk och samarbetsavtal inom både utbildning och forskning.  

Fakultetens arbete med strategiska partners för utbildning hanteras främst av de internationella kommittéerna under våra utbildningsprogram. Det finns ett flertal referensgrupper på central nivå där fakulteten finns representerad t ex Afrika strategigrupp, Latinamerika referensgrupp och Kinagruppen. Vill du veta mer om deras arbete kontakta internationella avdelningen.

Läs mer om avtal och nätverk:

RELATERAD INFORMATION