Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Gemensam och dubbel examen för doktorander

Gemensam och dubbel examen för doktorander

Från den 1 juli 2010 är det möjligt för svenska universitet att anordna utbildning på forskarnivå i samarbete med en eller flera högskolor som leder till gemensam examen. Inom Europa finns olika definitioner av gemensamma examina och nationella regler och förordningar begränsar ibland möjligheterna till denna form av fördjupat samarbete. I många fall är det därför betydligt enklare att samarbeta inom ramen för dubbel examina. Medicinska fakulteten har i samarbete med Juridiska avdelningen på Lunds universitet, tagit fram ett standardavtal för dubbla examina.

Gemensam eller dubbel examen

Gemensam examen (eng. Joint Degree) respektive dubbla examina (eng. Double Degree eller Dual Degree) kan definieras som:

 • Gemensam examen avser två nationella examina som baseras på en gemensamt arrangerad forskarutbildning som leder till en avhandling/disputation och ett examensbevis.
 • Dubbla examina avser två nationella examina som baseras på två delvis överlappande forskarutbildningar som leder till minst en avhandling/disputation och två examensbevis.

Nuvarande samarbetspartners vid fakulteten - gemensamma eller dubbla examina

Målen med att samarbeta med andra lärosäten inom forskarutbildningen är att öka internationaliseringen, bredda kompetensen inom universitetet och främja doktorandernas förutsättningar för ett arbete på internationell arbetsmarknad. Fakulteten har olika typer av avtal om gemensamma eller dubbla examina. Dels finns det fakultetsgemensamma avtal, och dels finns det avtal som är begränsade till ett ämnesområde eller som är på individnivå.

Fakultetsgemensamma: 

 • Wenzhou Medical University, Kina
 • Nagoya University, Japan 
 • CORVOS, Horizon 2020 Marie Curie Joint European PhD
 • iCope, Interregional Childhood Oncology Precision Medicine Exploration (Öresund-Kattegat-Skagerrak)

Avtal på individnivå:

 • University of Iceland, School of Health Sciences
 • Universidad de la Republica, Faculty of Science Uruguay
 • Universidade de Coimbra, Portugal
 • Università Degli Studi de Genova, Italy
 • Central South China University, China
 • Arbaminch University, Ethiopia
 • Macquarie University, Australia
 • University of Zagreb, Faculty of Science Croatia
 • Arba Minch University, Etiopien

Kriterier, checklistor och handläggningsprocess

Innan en student antas till ett program som leder till dubbel examen ska följande beaktas:

 • Finns det olika styrkor i samarbetet där en gemensam doktorand med fördel kan delas mellan två institutioner?
 • Hur ser samarbetet ut på lång och kort sikt?
 • Synergier – hur ser institutionen på eventuella synergier genom den gemensamma doktoranden? Finns det ett reciprokt intresse mellan institutionerna/forskargrupperna?
 • Avgränsningar – bör vara forskningsstrategiskt (avgörs av handledare). Undvik förfrågningar där enstaka presumtiva doktorander kommer med en förfrågan. Samarbetet bör vara mellan två parter, snarare än styrt av enskilda doktorander.

Kontakt

Maria Sjöström
Internationell koordinator för forskarutbildning och personal
Maria.sjostrom@med.lu.se 
046 222 14 98

Elisabeth Axell
Internationella avdelningen, chef
Elisabeth.Axell@med.lu.se
046 222 31 80

Emma Roybon
Forskningsadministrativ chef
Emma.Roybon@med.lu.se
046-222 72 18