Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nuvarande internationella samarbeten

Övergripande samarbeten

Lunds universitet och Medicinska fakulteten ingår i ett flertal nätverk och samarbetsavtal inom både utbildning och forskning. 

U21 Health Science Group
Lunds universitets internationella samarbeten

Samarbeten inom grundutbildning

Information om de bilaterala samarbeten som rör studentutbyte hittas under varje enskilt program: 
Studera utomlands – programspecifika möjligheter
Under "Gemensamma möjligheter" på samma sida hittar du även universitetsgemensamma samarbetsavtal som erbjuder utbytesstudier för samtliga universitetets studenter.
Som anställd kan du utgå från befintliga avtal inom grund- och forskarutbildning. Det är även möjligt att skapa enskilda avtal i samband med ett utbyte.

Samarbeten inom forskarutbildning

Gemensamma och dubbla program inom forskarutbildningen ger konkreta möjligheter för ett aktivt och fördjupat samarbete mellan universitet. Doktorander får dessutom ta del av spetskompetens på två eller flera universitet och utbilda sig i olika akademiska kulturer. Medicinska fakulteten har flera samarbetsavtal med utländska universitet som erbjuder doktorander gemensam eller dubbel exmina.

Gemensam och dubbel examen forskarutbildning

Att initiera ett utbildningssamarbete

Internationella avdelningen vid Medicinska fakulteten upprättar, granskar och förhandlar internationella samarbetsavtal och projektansökningar som rör student-, doktorand- och lärarmobilitet. Dessa avtal eller projekt måste överensstämma med fakultetens och Lunds universitets intressen.

För att kunna påverka innehållet i avtal och projektansökningar är det viktigt att du kontaktar internationella avdelningen på ett tidigt stadium i processen. Tillsammans kan vi ta fram ett avtal eller en projektansökan som ligger i linje med allas intressen.